Սուրբ հայրեր

Սուրբ հայրեր

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սարգիս Շնորհալի, Մի՛ դատեք, որպեսզի չդատվեք
29/10/2023

Սարգիս Շնորհալի, Մի՛ դատեք, որպեսզի չդատվեք

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սարգիս Շնորհալի, Մի՛ դատեք, որպեսզի չդատվեք

Սբ Աթանաս Մեծ, Որդու մարդեղության և Սբ Երրորդության մասին ճառից
28/10/2023

Սբ Աթանաս Մեծ, Որդու մարդեղության և Սբ Երրորդության մասին ճառից

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սբ Աթանաս Մեծ, Որդու մարդեղության և Սբ Երրորդության մասին ճառից

 

Սբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ ապաշխարության մասին
27/10/2023

Սբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ ապաշխարության մասին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ ապաշխարության մասին

Սբ Հովհան Ոսկեբերան, Մկրտության մասին
26/10/2023

Սբ Հովհան Ոսկեբերան, Մկրտության մասին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սբ Հովհան Ոսկեբերան, Մկրտության մասին

Վարդան Այգեկցի, Խրատ բոլոր քահանաներին և ժողովրդին
25/10/2023

Վարդան Այգեկցի, Խրատ բոլոր քահանաներին և ժողովրդին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Վարդան Այգեկցի, Խրատ բոլոր քահանաներին և ժողովրդին

Սբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ մեղքերի մասին
24/10/2023

Սբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ մեղքերի մասին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ մեղքերի մասին

Սարգիս Շնորհալի, Հետևենք սուրբ վարդապետներին
23/10/2023

Սարգիս Շնորհալի, Հետևենք սուրբ վարդապետներին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սարգիս Շնորհալի, Հետևենք սուրբ վարդապետներին

Մխիթար Սասնեցի, Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին
22/10/2023

Մխիթար Սասնեցի, Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Մխիթար Սասնեցի, Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին

Սբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ Պետրոսի և Պողոսի տոնին՝ տասներկու առաքյալների խորհրդով
21/10/2023

Սբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ Պետրոսի և Պողոսի տոնին՝ տասներկու առաքյալների խորհրդով

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ Պետրոսի և Պողոսի տոնին՝ տասներկու առաքյալների խորհրդով

Վարդան Այգեկցի, Աստծո Որդու՝ երկնքի ամպերով փառավոր գալստյան, Նրա ահեղ և անաչառ դատաստանի և աշխարհի վախճանի մասին
20/10/2023

Վարդան Այգեկցի, Աստծո Որդու՝ երկնքի ամպերով փառավոր գալստյան, Նրա ահեղ և անաչառ դատաստանի և աշխարհի վախճանի մասին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Վարդան Այգեկցի, Աստծո Որդու՝ երկնքի ամպերով փառավոր գալստյան, Նրա ահեղ և անաչառ դատաստանի և աշխարհի վախճանի մասին

Սուրբ Դիոնիսիոս Արեոպագացի, Խորհրդական աստվածաբանության մասին
19/10/2023

Սուրբ Դիոնիսիոս Արեոպագացի, Խորհրդական աստվածաբանության մասին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սուրբ Դիոնիսիոս Արեոպագացի, Խորհրդական աստվածաբանության մասին

Սբ Հովհան Մանդակունի, Ճառ ընդդեմ կախարդների և կախարդության
18/10/2023

Սբ Հովհան Մանդակունի, Ճառ ընդդեմ կախարդների և կախարդության

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սբ Հովհան Մանդակունի, Ճառ ընդդեմ կախարդների և կախարդության

Մխիթար Սկևռացի, Տասներկու առաքյալների համապատվության մասին (մաս Բ)
17/10/2023

Մխիթար Սկևռացի, Տասներկու առաքյալների համապատվության մասին (մաս Բ)

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Մխիթար Սկևռացի, Տասներկու առաքյալների համապատվության մասին (մաս Բ)

Վարդան Արևելցի, Դրվատանքի ու գովեստի խոսք՝ ուղղված մեր Լուսավորչի որդիներին և թոռներին
16/10/2023

Վարդան Արևելցի, Դրվատանքի ու գովեստի խոսք՝ ուղղված մեր Լուսավորչի որդիներին և թոռներին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Վարդան Արևելցի, Դրվատանքի ու գովեստի խոսք՝ ուղղված մեր Լուսավորչի որդիներին և թոռներին

Սբ Հովհան Մանդակունի, Տնանկներին ողորմություն տալու մասին
15/10/2023

Սբ Հովհան Մանդակունի, Տնանկներին ողորմություն տալու մասին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սբ Հովհան Մանդակունի, Տնանկներին ողորմություն տալու մասին

Երանելի Պրոկղի թղթի պատասխանը՝ գրված սրբեր Սահակի և Մաշտոցի կողմից
14/10/2023

Երանելի Պրոկղի թղթի պատասխանը՝ գրված սրբեր Սահակի և Մաշտոցի կողմից

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Երանելի Պրոկղի թղթի պատասխանը՝ գրված սրբեր Սահակի և Մաշտոցի կողմից

Տասնաբանյա օրենք
13/10/2023

Տասնաբանյա օրենք

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Տասնաբանյա օրենք

Եկեղեցու սրբարար խորհուրդների մասին
12/10/2023

Եկեղեցու սրբարար խորհուրդների մասին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Եկեղեցու սրբարար խորհուրդների մասին

Սուրբ Եփրեմ Ասորի, Դատաստանի և Երկրորդ գալստյան մասին
11/10/2023

Սուրբ Եփրեմ Ասորի, Դատաստանի և Երկրորդ գալստյան մասին

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Սուրբ Եփրեմ Ասորի, Դատաստանի և Երկրորդ գալստյան մասին

Գործնական աստվածճանաչողության ուղին ըստ Եկեղեցու հայրերի
10/10/2023

Գործնական աստվածճանաչողության ուղին ըստ Եկեղեցու հայրերի

Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից:

Գործնական աստվածճանաչողության ուղին ըստ Եկեղեցու հայրերի