Նարեկ

Ամենօրյա աղոթքներ Կարդում է Մեսրոպ Արամյանը