Ինքնություն և արժեքներ

Ինքնություն և արժեքներ

Հաղորդաշարը աշխարհայացքային հիմնահարցերի վերաբերյալ է: Գլխավոր թեմաներն են անձնական և հավաքական ինքնությունը, ճանաչողությունը և արժեքաբանությունը: Հաղորդաշարի նպատակը գաղափարական մտածողության խթանումն է, համայնքաշինական մշակույթի ձևավորումը և արժեքների շուրջ երկխոսության ծավալումը Հայաստանում և սփյուռքում:

 

Տղամարդկանց և կանանց իրավահավասարություն
28/11/2023

Տղամարդկանց և կանանց իրավահավասարություն

Գենդերային հավասարության խնդիրը պատմա-մշակութային համատեքստում։ Սեռային-դերային բաժանումը հասարակության մեջ։ Ֆեմինիստական շարժման պահանջները։ Հայաստանում կանանց իրավունքների օրենսդրական ապահովումը։ ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի և Հայաստանի կանանց հիմնադրամի գործունեությունը։ Հնարավո՞ր է արդյոք հասնել բացարձակ իրավահավասարության։

 • Խոսնակ՝ Գոհար Շահնազարյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Ուղղում և վերադարձ արժեքներին
21/11/2023

Ուղղում և վերադարձ արժեքներին

Մարդու կյանքում ինքնության և արժեքների սասանումը և դրա հետևանքները։ Ընտանիքի և կրթական համակարգի ուղղիչ և պաշտպանիչ դերակատարությունը։ Հասարակության մեջ արժեքների ու նորմերի պահպանումը, «իմունային բջիջների» անհրաժեշտությունը։ Մարդու ուղղմանը միտված մանկավարժական և հոգեբանական մեթոդները։ Քրեակատարողական հիմնարկների դերակատարությունը Հայաստանում և արտերկրում։

 • Խոսնակ՝ Աննա Առաքելյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Նախակրթություն
14/11/2023

Նախակրթություն

Նախադպրոցական կրթությունն իբրև կրթական համակարգի առաջին աստիճան։ Նախակրթության բովանդակությունը։ Ինքնութենական հարցերը երեխայի աչքերով և արժեքների ընկալումը մանկական գիտակցության մեջ։ Ուսուցման ժամանակակից մեթոդների կիրառությունը։ Մանկավարժներին ներկայացվող պահանջները, ծնողների ներգրավումն ու խորհրդատվությունը։ Երեխայի ծանոթացումն արվեստին ու գրականությանը, անհատական և ստեղծագործական որակների խթանումը։

 • Խոսնակ՝ Նորա Սարգսյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Լեզվամտածողություն
07/11/2023

Լեզվամտածողություն

Խոսքն իբրև բարձր մտածական գործընթաց։ Համեմատական լեզվաբանություն, ընդհանրական քերականություն։ Լեզուն իբրև ազգային և մշակութային նույնականացման գործոն։ Մարդու ինքնընկալումն ու ինքնարտահայտումը լեզվի միջոցով։ Լեզվաբանական գաղափարախոսություններ, լեզվամտածողության սոցիո-մարդաբանական և էթնոգրաֆիկ երեսը։

 • Խոսնակ՝ Լիլիթ Ղազարյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Հարգանք և հաղորդակցում
31/10/2023

Հարգանք և հաղորդակցում

Հարգանքն իբրև մարդկային հաղորդակցման մեկնակետ։ Հարգանքի կանոնների և հաղորդակցման հմտությունների փոխանցումը կրթական գործընթացում։ Հարգանք շրջակա մարդկանց ու միջավայրի, հասարակական կառույցների և այլակարծության հանդեպ։ Հաղորդակցման խնդիրներ ունեցող աշակերտների հետ տարվող հոգեբանական աշխատանքը։ Ազգային հոգեբանության դրսևորումը ամենօրյա հաղորդակցման մեջ։

 • Խոսնակ՝ Սոլանժ Թամամյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Պատանեկան վարք
24/10/2023

Պատանեկան վարք

Մարդկային վարքը ձևավորման վաղ փուլերում։ Պատանեկան էքսցենտրիկ վարքը պայմանավորող գործոնները։ Դեռահասի վրա ազդեցություն գործող միջավայրերը՝ ընտանիք, դպրոց, ընկերական միջավայր, վիրտուալ ոլորտ։ Դպրոցում պիտակավորվող բացասական վարքը։ Խմբային և անհատական աշխատանք դեռահասների հետ։ Կա՞ն արդյոք վարքային դրսևորումներ, որոնք փոփոխման ենթակա չեն։

 • Խոսնակ՝ Մարիամ Գրիգորյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Հայրենիք և սփյուռք
17/10/2023

Հայրենիք և սփյուռք

Հայկական սփյուռքի ձևավորման պատմական առանձնահատկությունները։ Արտերկրում ավետյաց երկիր որոնելու հայ ժողովրդի ձգտումը։ Սփյուռքի ռեսուրսների ավելի ակտիվ ներգրավման անհրաժեշտությունը հայրենաշինության և արտաքին քաղաքականության մեջ։ Սփյուռքի հայ ազգային կառույցների գործունեությունը։ Հայրենադարձության նպատակները և ազգային պետության քաղաքականությունը։    

 • Խոսնակ՝ Դավիթ Հակոբյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Իշխանություն, պետականություն, հայրենիք
10/10/2023

Իշխանություն, պետականություն, հայրենիք

Հայրենիքի և ազգային պետականության ընկալումների խեղաթյուրումը հասարակության գիտակցության մեջ։ Գործող իշխանությունների փորձերը՝ նույնացվելու հայրենիքի և պետականության հետ։ Քաղաքացիների աչքում հայրենիքի նույնացումը վարկաբեկված իշխանությունների հետ։ Քաղաքացիական անհնազանդության դրսևորում ոչ ի վնաս պետականության։ Անհատի և ազգի մասնակցությունը հայրենաշինությանը, ծառայություն հայրենիքին։

 • Խոսնակ՝ Արթուր Աթանեսյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Քննադատական մտածողություն
03/10/2023

Քննադատական մտածողություն

Քննադատական մտածողության դերը հայաստանյան կրթական համակարգում։ Տեղեկույթ և գիտելիք, Բլումի տաքսոնոմիա։ Ինդոկտրինացիայի վտանգները։ Sapere aude – «խիզախի՛ր ճանաչել»։ Անկախ մտածողության ուսուցման մեթոդները։ Ուսուցիչների վերապատրաստման խնդիրը։

 • Խոսնակ՝ Սերոբ Խաչատրյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Փիլիսոփայության ուսուցում
26/09/2023

Փիլիսոփայության ուսուցում

Փիլիսոփայության դասընթացը հայաստանյան և համաշխարհային կրթական համակարգում։ Ճշգրիտ և հումանիտար գիտությունների անջատումը փիլիսոփայությունից։ «Փիլիսոփայություն երեխաների համար» շարժումը։ Փիլիսոփայական խոկում պատանեկան հասակում, ինքնութենական և գոյաբանական հարցեր, սկեպտիցիզմ։ Փիլիսոփայական էթիկան և աստվածաբանությունը որպես արժեհամակարգի, աշխարհայացքի և կենսակերպի ձևավորման հիմք։

 • Խոսնակ՝ Լիլիյա Խաչատրյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Մասնագիտական էթիկա
19/09/2023

Մասնագիտական էթիկա

Արժեհամակարգային մոտեցում մասնագիտական գործունեությանը։ Հասարակության մեջ բարոյական նորմերի պահպանման կարևորությունը։ Մասնագիտական էթիկան իբրև անձի բարոյական հրամայական։ Մասնագիտական երդում, հասարակության առջև ստանձնված պարտավորություններ։ Տարածված խախտումներն ու օրենսդրական կարգավորումները։ Աշակերտների և ուսանողների ծանոթացումը մասնագիտական էթիկայի սկզբունքներին։

 • Խոսնակ՝ Վարդուհի Պետրոսյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Անձի հասունացում
12/09/2023

Անձի հասունացում

Անձի հոգեսոցիալական զարգացման փուլերը։ Մանկության և պատանեկության շրջանում տեղի ունեցող փոփոխությունները և դրանց բնորոշ դժվարությունները։ Սեփական ինքնության գիտակցման մակարդակները։ Արժեհամակարգի ձևավորում, արժեքային ուսուցում։ Դեռահասի գիտակցության մեջ հիմնարար գաղափարների ամրապնդումը։ Դպրոցական ծրագրում հոգեբանական միջամտության պատեհ առիթները։

 • Խոսնակ՝ Աննա Առաքելյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Ուսուցչի առաքելությունը
05/09/2023

Ուսուցչի առաքելությունը

Կրթական ճգնաժամը Հայաստանում։ Ուսուցչի կերպարը տարբեր մշակույթներում և ժամանակաշրջաններում։ Մաշտոցյան դպրոցի և հայ ուսուցչության ավանդույթները։ Առաջնորդության ինստիտուտը որպես արժեքային ուսուցման մոդել։ Ուսուցչական էթիկա։ Հավասար կրթական իրավունքներ մարզերում։ Կրթական համակարգի բարենորոգման ծրագրեր։

 • Խոսնակ՝ Հռիփսիմե Խանզադյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան

 

Ինքնություն և արժեքներ
Վստահություն
25/07/2023
35 րոպե 48 վայրկյան

Վստահություն

Վստահության անկյունաքարային կարևորությունը մարդկային կյանքում։ Ինքնավստահությունն ու դրա վտանգները։ Հասարակությանը մատուցվող առասպելներ և դրանց հերքումը․ «Հավատա՛ ինքդ քեզ», «Դու կարող ես լինել այն, ինչ կցանկանաս», «Գործող համակարգը վստահելի է»։ «Մենք վստահում ենք Տիրոջը» կարգախոսը։

 • Խոսնակ՝ Տ. Մեսրոպ քհն․ Արամյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Հայրենաճանաչություն
18/07/2023
30 րոպե 28 վայրկյան

Հայրենաճանաչություն

Աշխարհի ճանաչողությունն իբրև ինքնակրթության բաղադրիչ։ Հնարավո՞ր է սիրել հայրենիքն առանց ճանաչելու այն։ Այլ երկրների և մշակույթների ճանաչողության անհրաժեշտությունը։ Ազգային ինքնության և արժեքների պահպանումը հայրենի բնության և մշակութային հուշարձանների հետ մշտական հաղորդության շնորհիվ։

 • Խոսնակ՝ Վարսենիկ Մելքումյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Եվրոպական արժեքներ
11/07/2023
31 րոպե 55 վայրկյան

Եվրոպական արժեքներ

Հայ ազգի հնդեվրոպական ծագումը։ Հայ և եվրոպական ժողովուրդների առասպելական ու պատմական կապերը։ Հայաստանի և Եվրոպայի միջև մշակութային փոխանակությունը։ Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում և քրիստոնյա Արևմուտքը։ Եվրոպական արժեքներ։

 • Խոսնակ՝ Տիգրան Խզմալյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Գիտելիք և տեղեկատվական հոսքեր
04/07/2023
34 րոպե 24 վայրկյան

Գիտելիք և տեղեկատվական հոսքեր

Գիտելիքի և տեղեկույթի զանազանությունը։ Գիտելիքի ստացման աղբյուրները։ Տեղեկատվական հոսքերի մոլորեցնող ազդեցությունը և դրանց կառավարման մեխանիզմները։ Լրատվություն և լրագրողական էթիկա։ Պետական տեղեկատվական քաղաքականություն և տեղեկատվական անվտանգություն։

 • Խոսնակ՝ Նոյեմի Անդրեասյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան

 

Ինքնություն և արժեքներ
Կրթության ազգային բաղադրիչը
28/06/2023
32 րոպե 14 վայրկյան

Կրթության ազգային բաղադրիչը

Մաշտոցյան դպրոցի ավանդույթները։ Կրթական ծրագրի պետական չափորոշիչները։ Միջազգային բակալավրիատի ծրագրեր․ Արարատյան բակալավրիատ։ Ազգային ինքնությանն առնչվող առարկաների դասավանդման մեթոդաբանությունը։ Ուսուցչական անձնակազմի ընտրությունն ու վերապատրաստումը։ «Ինքնություն և արժեքներ» դասընթացի ներդրումն ավագ դպրոցում։

 • Խոսնակ՝ Մերի Հովսեփյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան
Ինքնություն և արժեքներ
Ազգային երաժշտություն
20/06/2023
31 րոպե 11 վայրկյան

Ազգային երաժշտություն

Հայ երաժշտության ակունքներն ու յուրահատկությունները։ Հայ հոգևոր, ժողովրդական և դասական երաժշտություն։ Օտարամուտ երաժշտություն, հայկական մեղեդիների մշակումն ու զտումը․ Կոմիտաս։ Երաժշտական ճաշակի ձևավորումը հասարակության մեջ։

 • Խոսնակ՝ Դանիել Երաժիշտ
 • Վարող՝ Վարդան սրկ․ Ասլանյան

 

Ինքնություն և արժեքներ
Թանգարանային կրթություն
13/06/2023
37 րոպե 37 վայրկյան

Թանգարանային կրթություն

Թանգարանային մշակույթը Հայաստանում։ Թանգարանային ցուցադրությունների կազմակերպման մեթոդաբանական հիմքերը և դրանց կրթական նշանակությունը։ Ուսուցչի և աշակերտի ներմիավորումը թանգարանային միջավայրին։ Թանգարաններն իբրև ազգային ինքնության և արժեքների պահապաններ։ Թանգարանային ոլորտի պետական քաղաքականությունը։

 • Խոսնակ՝ Ալվարդ Գրիգորյան
 • Վարող՝ Վարդան սրկ. Ասլանյան

 

Ինքնություն և արժեքներ