Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

ԺԶ օր Մեծի պահոց
27/02/2024

ԺԶ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եբր. ԺԱ 1-31

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
ԺԵ օր Մեծի պահոց
26/02/2024

ԺԵ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Կող. Բ 8 - Գ 4

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
ԺԴ օր Մեծի պահոց
25/02/2024

ԺԴ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գ կիր. Քառասնորդական պահոց (Անառակին)
Ես. ԾԴ 11 - ԾԵ 13, Բ Կոր. Զ 1 - Է 1, Ղուկ. ԺԵ 1-32

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
ԺԳ օր Մեծի պահոց
24/02/2024

ԺԳ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Սրբոցն Կիւրղի Երուսաղեմայ հայրապետին եւ միւս Կիւրղի եպիսկոպոսին, եւ մօրն նորա Աննայի   
Առակ. ԺԱ 2-11, Ես. ԿԱ 3-7, Բ Տիմ. Դ 1-8, Յովհ. Ժ 11-16

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
ԺԲ օր Մեծի պահոց
23/02/2024

ԺԲ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Օրին. Է 11 - Ը 1, Յոբ Թ 1 - Ժ 2, Ես. Խ 9-17

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
ԺԱ օր Մեծի պահոց
22/02/2024

ԺԱ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Թագ. Գ 21 - Դ 18, Առակ. Գ 11-  Դ 14, Երեմ. Բ 31 - Գ 16

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ժ օր Մեծի պահոց
21/02/2024

Ժ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ելից Բ 11-22, Յվլ. Բ 1-11, Միք. Դ 1-7

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Թ օր Մեծի պահոց
20/02/2024

Թ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Թագ. Ա 23 - Բ 26, Առակ. Բ 1 - Գ 10, Երեմ. Ա 11 - Բ 3

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ը օր Մեծի պահոց
19/02/2024

Ը օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Թագ. Ա 1-23, Առակ. Ա 1-33, Երեմ. Ա 1-10

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Է օր Մեծի պահոց, Բ կիր. Քառասնորդական պահոց (Արտաքսման)
18/02/2024

Է օր Մեծի պահոց, Բ կիր. Քառասնորդական պահոց (Արտաքսման)

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ղուկ. Դ 43 - Ե 11, Ես. ԼԳ 2-22, Հռոմ. ԺԲ 1- ԺԳ 13, Մատթ. Ե 17-48

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Զ օր Մեծի պահոց։ Սբ Թէոդորոսի զօրավարին
17/02/2024

Զ օր Մեծի պահոց։ Սբ Թէոդորոսի զօրավարին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ը 19 - Թ 5, Ես. ԿԲ 6-9, Հռոմ. Ը 28-39, Մատթ. Ժ 16-22

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ե օր Մեծի պահոց
16/02/2024

Ե օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Օրին. Զ 4 - Է 10, Յոբ Զ 2 - Է 13, Ես. Խ 1-8

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Դ օր Մեծի պահոց
15/02/2024

Դ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Զ 3-14

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Տեառնընդառաջ
14/02/2024

Տեառնընդառաջ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԻԴ 21 - ԻԵ 8, Գործք Է 47-50, Գաղ. Դ 1-7, Ղուկ. Բ 41-52

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Բ օր Մեծի պահոց
13/02/2024

Բ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եզեկ. ԺԸ 20-23

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ա օր Մեծի պահոց
12/02/2024

Ա օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Ա 16-20

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Կիր.։ Բուն բարեկենդան
11/02/2024

Կիր.։ Բուն բարեկենդան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԾԸ 1-14, Հռովմ. ԺԳ 11 - ԺԴ 25, Մատթ. Զ 1-21

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Կոստանդնուպոլսոյ սուրբ ժողովոյն 150 հայրապետացն
10/02/2024

Կոստանդնուպոլսոյ սուրբ ժողովոյն 150 հայրապետացն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եզեկ. Գ 16-19, Բ Կոր. Զ 1-14, Մատթ. ԺԲ 22-32 

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
09/02/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Տիտ. Գ 1-15, Յովհ. Ը 21-30

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոցն Վարդանանց զօրավարացն եւ 1036  վկայիցն
08/02/2024

Սրբոցն Վարդանանց զօրավարացն եւ 1036 վկայիցն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Գ 1-8, Ես. ԽԹ 8-9, Եբր. ԺԲ 1-7, Ղուկ. Զ 20-26

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց