Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Սրբոցն Դանիէլի մարգարէին և երից մանկանցն Սեդրաքայ, Միսաքայ և Աբեդնագովի
18/06/2024

Սրբոցն Դանիէլի մարգարէին և երից մանկանցն Սեդրաքայ, Միսաքայ և Աբեդնագովի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Դան. Բ 1-49, Եբր. ԺԱ 32-40, Մատթ. ԻԴ 9-15

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոց վկայիցն Անտոնիոսի, Թէոփիլոսի, Անիքտոսի և Փոտինոսի
17/06/2024

Սրբոց վկայիցն Անտոնիոսի, Թէոփիլոսի, Անիքտոսի և Փոտինոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Գ 1-8, Ես. ԽԸ 16-17, Բ Տիմ. Գ 10-15, Յովհ. ԺԵ 11-16

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Դ կիրակի Հոգեգալստեան
16/06/2024

Դ կիրակի Հոգեգալստեան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Ա 21-31, Հռոմ. Է 25 - Ը 11, Մատթ. ԺԲ 38-45

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Գիւտ նշխարաց սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ
15/06/2024

Գիւտ նշխարաց սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Դ 7-15, Միք. Է 7-10, Գործք Ի 22-32, Յովհ. Ժ 11-16

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
14/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Է 12-25, Մատթ. ԺԲ 15-21

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք. սրբոցն Թէոդիտոնի Գաղատացւոյն, Թալիլեայ բժշկին եւ եօթն կուսանացն, որք յԱնկիւրիա կատարեցան
13/06/2024

Պահք. սրբոցն Թէոդիտոնի Գաղատացւոյն, Թալիլեայ բժշկին եւ եօթն կուսանացն, որք յԱնկիւրիա կատարեցան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Զ 11-21, Բ Կոր. Զ 1-10, Յովհ. ԺԶ 1-5

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
12/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Է 1-11, Մատթ. ԺԲ 9-15

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք. սրբոց Կոստանդիանոսի թագաւորին եւ մօրն նորա Հեղինեայ
11/06/2024

Պահք. սրբոց Կոստանդիանոսի թագաւորին եւ մօրն նորա Հեղինեայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԺԶ 9-17, Բրք. Գ 31 - Դ 4, Ա Տիմ. Բ 1-7, Ղուկ. Է 1-10

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք. սրբոցն Եպիփանու Կիպրացւոյն, Բաբելայ հայրապետին եւ երից աշակերտաց նորին
10/06/2024

Պահք. սրբոցն Եպիփանու Կիպրացւոյն, Բաբելայ հայրապետին եւ երից աշակերտաց նորին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ը 7-10, Նաում Ա 7-9, Ա Կոր. ԺԲ 4-11, Մարկ. Զ 45-52

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Գ կիրակի զկնի Հոգեգալստեան, Բարեկենդան սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի պահոց
09/06/2024

Գ կիրակի զկնի Հոգեգալստեան, Բարեկենդան սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Ա 2-15, Հռոմ. Զ 12-23, Մատթ. ԺԲ 1-8

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոյն Ներսիսի Մեծի հայրապետին մերոյ եւ Խադայ եպիսկոպոսին
08/06/2024

Սրբոյն Ներսիսի Մեծի հայրապետին մերոյ եւ Խադայ եպիսկոպոսին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Բ 23 - Գ 8, Ես. ԾԷ 15-16, Եբր. ԺԳ 7-9, Մատթ. Ժ 16-22

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
07/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Ե 12-21, Մատթ. ԺԱ 25-30

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոց իշխանացն Սահակայ եւ Յովսեփայ եւ սրբոց վկայիցն Սարգսի եւ Բագոսի
06/06/2024

Սրբոց իշխանացն Սահակայ եւ Յովսեփայ եւ սրբոց վկայիցն Սարգսի եւ Բագոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Զ 1-5, Ես. ԼԳ 5-8, Հռոմ. Ը 18-27, Ղուկ. ԻԱ 12-19

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
05/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Դ 13-22, Մատթ. Ժ 34-42

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոց կուսանացն Նունեայ եւ Մանեայ
04/06/2024

Սրբոց կուսանացն Նունեայ եւ Մանեայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երգ Ը 14, Ես. ԻԷ 11-13, Ա Պետ. Ե 8-11, Յովհ. ԺԲ 24-26

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոց մանկանցն Բեթղեհեմի, Ակակիոսի վկային, Մովկիմայ քահանային եւ Կոդրատիոսի զինաւորին
03/06/2024

Սրբոց մանկանցն Բեթղեհեմի, Ակակիոսի վկային, Մովկիմայ քահանային եւ Կոդրատիոսի զինաւորին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԻԹ 2-7, Ես. ԺԸ 7, Եբր. Բ 14-18, Մատթ. Բ 16-18

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Բ կիրակի զկնի Հոգեգալստեան. տօն Կաթուղիկէ Սբ Էջմիածնի
02/06/2024

Բ կիրակի զկնի Հոգեգալստեան. տօն Կաթուղիկէ Սբ Էջմիածնի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Թ 1-6, Զաք. Գ 7 - Դ 9, Եբր. Թ 1-10, Յովհ. Ժ 22-30

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ելն ի վիրապէն
01/06/2024

Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ելն ի վիրապէն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ե 1-8, Ես. Կ 20 - ԿԱ 7, Եբր. ԺԳ 17-21, Մատթ. ԺԹ 27-29

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
31/05/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Դ 1-12, Մատթ. Թ 27-34

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոցն Յովհաննու Կարապետին եւ Աթանագինեայ եպիսկոպոսին
30/05/2024

Սրբոցն Յովհաննու Կարապետին եւ Աթանագինեայ եպիսկոպոսին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԺԵ 21-26, Ես. ԻԲ 20-25, Ա Պետ. Ե 1-7, Մատթ. ԺԱ 2-14

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց