Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Պահք
12/07/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Կոր. Ա 10-18, Մատթ. ԺԸ 2-9

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոյն Եսայեայ մարգարէին
11/07/2024

Սրբոյն Եսայեայ մարգարէին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եսայ. Զ 1-10, Եբր. ԺԱ 32-40, Ղուկ. Դ 14-22

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
10/07/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Կոր. Ա 1-8, Մատթ. ԺԷ 21 - ԺԸ 4

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Գ օր Վարդավառի
09/07/2024

Գ օր Վարդավառի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ելից ԺԹ  16-20, Գ Թագ. ԺԹ 11-16, Եբր. ԺԲ 18-27, Ղուկ. Թ  27-36

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Բ օր Վարդավառի. յիշատակ մեռելոց
08/07/2024

Բ օր Վարդավառի. յիշատակ մեռելոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ելից ԺԹ 9-13, Դ Թագ. Բ 9-12, Ա Յովհ. Ե 9-12, Յովհ. Ա 1-17

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պայծառակերպութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (Վարդավառ)
07/07/2024

Պայծառակերպութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (Վարդավառ)

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Է 25 - Ը 4, Զաք. ԺԴ 16-21, Ա Յովհ. Ա 1-7, Մատթ. ԺԶ 13 - ԺԷ 13

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Յիշատակ Տապանակին հնոյ և տօն նորոյս սրբոյ Եկեղեցւոյ
06/07/2024

Յիշատակ Տապանակին հնոյ և տօն նորոյս սրբոյ Եկեղեցւոյ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ելք ԻԵ 10-14, Յես. Գ 14 - Դ 18, Ա Թագ. Զ 18 - Է 2, Բ Թագ. Զ 12-19, Եբր. Թ 1-10, Մատթ. Ե 17-20

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ե օր պահոց Վարդավառի
05/07/2024

Ե օր պահոց Վարդավառի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. ԺԶ 17-27, Մատթ. ԺԵ 39 - ԺԶ 12

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Դ օր պահոց Վարդավառի
04/07/2024

Դ օր պահոց Վարդավառի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. ԺԵ 30 - ԺԶ 16, Մատթ. ԺԵ 29-38

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Գ օր պահոց Վարդավառի
03/07/2024

Գ օր պահոց Վարդավառի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. ԺԵ 14-29, Մատթ. ԺԵ 21-28

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Բ օր պահոց Վարդավառի
02/07/2024

Բ օր պահոց Վարդավառի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. ԺԵ 1-13, Մատթ. ԺԵ 1-20

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ա օր պահոց Վարդավառի
01/07/2024

Ա օր պահոց Վարդավառի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. ԺԱ 25-36, Մատթ. ԺԴ 22-36

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Զ կիրակի զկնի Հոգեգալստեան, Բարեկենդան Վարդավառի պահոցն
30/06/2024

Զ կիրակի զկնի Հոգեգալստեան, Բարեկենդան Վարդավառի պահոցն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Գ 1-11, Հռոմ. ԺԱ 13-24, Մատթ. ԺԴ 13-21

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոց երկոտասանից առաքելոցն Քրիստոսի և սրբոյն Պօղոսի երեքտասաներորդ առաքելոյն
29/06/2024

Սրբոց երկոտասանից առաքելոցն Քրիստոսի և սրբոյն Պօղոսի երեքտասաներորդ առաքելոյն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Թ 9 - Ժ 2, Ելք ԺԵ 23-27, Ա Թես. Բ 9-16, Մատթ. Թ 36 - Ժ 7

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
28/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. ԺԱ 1-12, Մատթ. ԺԳ 43-52

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոյն Եղիսէի մարգարէին
27/06/2024

Սրբոյն Եղիսէի մարգարէին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Դ Թագ. ԺԳ 14-21, Ա Կոր. Բ 6-10, Ղուկ. Դ 25-30

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
26/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Ժ 5-17, Մատթ. ԺԳ 31-42

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոյն Զաքարիայի մարգարէին
25/06/2024

Սրբոյն Զաքարիայի մարգարէին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Զաք. Գ 7 - Դ 9, Ա Կոր. ԺԲ 28 - ԺԳ 3, Մատթ. ԻԳ 34-39

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոցն Կալիստրատոսի և 49 վկայիցն եւ Ղուկիանոսի քահանային
24/06/2024

Սրբոցն Կալիստրատոսի և 49 վկայիցն եւ Ղուկիանոսի քահանային

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Ա 1-9, Ես. ԽԱ 1-3, Եբր. ԺԲ 1-7, Մարկ. ԺԳ 9-13

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ե կիրակի զկնի Հոգեգալստեան, Գիւտ տփոյ Սրբուհւոյ Աստուածածնի
23/06/2024

Ե կիրակի զկնի Հոգեգալստեան, Գիւտ տփոյ Սրբուհւոյ Աստուածածնի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Բ 5-11, Հռոմ. Թ 30 - Ժ 4, Մատթ. ԺԳ 24-30

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց