Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

ԺԳ օր Յինանց
12/04/2024

ԺԳ օր Յինանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Ը 26-40, Ա Պետ. Ա 1-12, Յովհ. Բ 1-11

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
ԺԲ օր Յինանց
11/04/2024

ԺԲ օր Յինանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Ը 14-25, Յակ. Ե 12-20, Յովհ. Ա 43-51

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
ԺԱ օր  Յինանց
10/04/2024

ԺԱ օր Յինանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Ը 3-13, Յակ. Ե 1-11, Յովհ. Ա 35-42

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ժ օր Յինանց
09/04/2024

Ժ օր Յինանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Է 30 - Ը 2, Յակ. Դ 7-17, Յովհ. Ա 29-34

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Թ օր Յինանց
08/04/2024

Թ օր Յինանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Զ 8 - Է 29, Յակ. Գ 13 - Դ 6, Յովհ. Ա 18-28

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ը օր Ս. Զատկի։ Կրկնազատիկ (Նոր կիրակի), Աւետումն ս. Աստուածածնի
07/04/2024

Ը օր Ս. Զատկի։ Կրկնազատիկ (Նոր կիրակի), Աւետումն ս. Աստուածածնի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Ե 34 - Զ 7, Յակ. Գ 1-12, Յովհ. Ա 1-17

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Է օր Ս. Զատկի։ Յիշատակ գլխատման սբ Յովհաննու Մկրտչի
06/04/2024

Է օր Ս. Զատկի։ Յիշատակ գլխատման սբ Յովհաննու Մկրտչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Ե 12-33, Յակ. Բ 14-26, Յովհ. ԻԱ 15-25

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Զ օր Ս. Զատկի
05/04/2024

Զ օր Ս. Զատկի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Դ 32 - Ե 11, Յակ. Բ 1-13, Յովհ. ԻԱ 1-14

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ե օր Ս. Զատկի
04/04/2024

Ե օր Ս. Զատկի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Դ 13-31, Յակ. Ա 13-27, Մատթ. Ե 1-12

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Դ օր Ս. Զատկի
03/04/2024

Դ օր Ս. Զատկի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Գ 22-Դ 12, Յակ. Ա 1-12, Ղուկ. ԻԴ 36-40

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Գ օր Ս. Զատկի
02/04/2024

Գ օր Ս. Զատկի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Բ 42 - Գ 21, Ղուկ. ԻԴ 13-35

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Բ օր Ս. Զատկի։ Յիշատակ մեռելոց
01/04/2024

Բ օր Ս. Զատկի։ Յիշատակ մեռելոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Բ 22-41, Ղուկ. ԻԴ 1-12

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Զատիկ. Յարութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
31/03/2024

Զատիկ. Յարութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Ա 15-26, Մարկ. ԺԶ 2-8

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Աւագ շաբաթ. Ճրագալոյց Ս. Զատկի
30/03/2024

Աւագ շաբաթ. Ճրագալոյց Ս. Զատկի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Կոր. ԺԵ 1-11, Մատթ. ԻԸ 1-20

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Աւագ ուրբաթ։ Յիշատակ չարչարանաց եւ թաղման Յիսուսի Քրիստոսի
29/03/2024

Աւագ ուրբաթ։ Յիշատակ չարչարանաց եւ թաղման Յիսուսի Քրիստոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Յովհ. ԺԳ 16 - ԺԸ 1, Ղուկ. ԻԲ 1-65, Մարկ. ԺԴ 27-72, Մատթ. ԻԶ 31-75, Յովհ. ԺԸ 2-27, Յովհ. ԺԸ 28 - ԺԹ 16, Երեմ. ԺԱ 18 - ԺԲ 8, Ես. ԾԲ 13 - ԾԳ 12, Իմաստ. Բ 1-22, Զաք. ԺԲ 8-14, Ա Պետ. Գ 17-20, Մատթ. ԻԷ 57-61

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Աւագ հինգշաբթի։ Յիշատակ ընթրեաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ երեկոյեան կարգ ոտնլուայի
28/03/2024

Աւագ հինգշաբթի։ Յիշատակ ընթրեաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ երեկոյեան կարգ ոտնլուայի

Յովհ. ԺԲ 27-43, Ես. Կ 20-22, Եզեկ. ԼԶ 24-31, Եբր. Ժ 19-31, Ղուկ. Է 36-50, Ծննդ. ԻԲ 1-18, Ես. ԿԱ 1-7, Գործք Ա 15-26, Մարկ. ԺԴ 1-26, Ա Կոր. ԺԱ 23-32, Մատթ. ԻԶ 17-30, Ելից Լ 17-21, Գ Թագ. Է 38-40, Բ Մնաց. Դ 2-6, Ես. ԽԴ  2-6, Ա Կոր. Ժ 1-4, Ա Յովհ. Դ 7-21, Յովհ. ԺԳ 1-11, Յովհ. ԺԳ 12-15

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Աւագ չորեքշաբթի։ Յիշատակ մատնութեան Տեառն
27/03/2024

Աւագ չորեքշաբթի։ Յիշատակ մատնութեան Տեառն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Մարկ. ԺԴ 1-11, Ծննդ. ԺԸ 1 - ԺԹ 30, Առակ. Ա 10-19, Զաք. ԺԱ 11-14, Մատթ. ԻԶ 3-16

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Աւագ երեքշաբթի։ Յիշատակ տասն կուսանաց
26/03/2024

Աւագ երեքշաբթի։ Յիշատակ տասն կուսանաց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Մարկ. ԺԲ 13-44, Ծննդ. Զ 9 - Թ 17, Առակ. Թ 1 - Ժ 6, Ես. Խ 9-17, Մատթ. ԻԴ 1 - ԻԶ 2

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Աւագ երկուշաբթի. յիշատակ արարչագործութեան
25/03/2024

Աւագ երկուշաբթի. յիշատակ արարչագործութեան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Մատթ. ԻԱ 18 - ԻԲ 14, Ծննդ. Ա 1 - Գ 24, Առակ. Ա 1-9, Ես. Խ 1-8, Մատթ. Ի 17-28

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ծաղկազարդ
24/03/2024

Ծաղկազարդ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երգ. Ա 1 - Բ 3, Զաք. Թ 9-15, Փլպ. Դ 4-7, Մատթ. Ի 29 - ԻԱ 17

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց