Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Բ կիւրակէ Յիսնակաց
03/12/2023

Բ կիւրակէ Յիսնակաց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԼԶ 22 - ԼԷ 11, Ա Թես. Դ 1-11, Ղուկ. ԺԳ 1-9

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբց առաքելոցն եւ առաջին լուսաւորչացն մերոց՝ Թադէոսի եւ Բարթողոմէոսի
02/12/2023

Սրբց առաքելոցն եւ առաջին լուսաւորչացն մերոց՝ Թադէոսի եւ Բարթողոմէոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Թ 13 - Ժ 2, Երեմ. ԺԶ 16-19, Ա Կոր. ԺԲ 26 - ԺԳ 10, Մատթ. Թ 35 - Ժ 7

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
01/12/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Թես. Բ 17-19, Ղուկ. ԺԲ 49-59

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբցն Կղեմայ հայրապետին եւ Բագարատայ Տոռոմենոյ եպիսկոպոսին
30/11/2023

Սրբցն Կղեմայ հայրապետին եւ Բագարատայ Տոռոմենոյ եպիսկոպոսին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Ը 33-36, Ես. ԿԶ 18-21, Փլպ. Դ 1-7, Ղուկ. Թ 1-6

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
29/11/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Թես. Բ 1-12, Ղուկ. ԺԲ 41-48

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբցն Ղուկիանոսի քահանային, Տարաքոսի, Պրոբոսի, Անդրոնիկոսի, Ոնեսիմայ եւ այլոց աշակերտացն Պօղոսի
28/11/2023

Սրբցն Ղուկիանոսի քահանային, Տարաքոսի, Պրոբոսի, Անդրոնիկոսի, Ոնեսիմայ եւ այլոց աշակերտացն Պօղոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Թ 9-12, Ես. ԽԱ 15-19, Բ Կոր. Բ 14-17, Ղուկ. Զ 13-20

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբց կուսանացն Յուլիանեայ եւ Վասիլուհւոյ
27/11/2023

Սրբց կուսանացն Յուլիանեայ եւ Վասիլուհւոյ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երգ Ը 14, Ովս. ԺԴ 6-8, Բ Կոր. Զ 16 – Է 1, Ղուկ. Ը 1-3

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ա կիւրակէ Յիսնակաց
26/11/2023

Ա կիւրակէ Յիսնակաց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԼԶ 1-9, Ա Թես. Ա 1-10, Ղուկ. ԺԲ 13-31

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբոցն Գրիգորի Սքանչելագործին, Նիկողայոսի հայրապետին, Միւռոնայ եպիսկոպոսին
25/11/2023

Սրբոցն Գրիգորի Սքանչելագործին, Նիկողայոսի հայրապետին, Միւռոնայ եպիսկոպոսին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ժ 9-12, Մաղ. Բ 5-7, Ա Պետ. Ե 1-7, Յովհ. Ժ 11-16

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ե օր պահոց Յիսնակաց
24/11/2023

Ե օր պահոց Յիսնակաց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Կող. Դ 5-18, Ղուկ. ԺԲ 1-12

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Դ օր պահոց Յիսնակաց
23/11/2023

Դ օր պահոց Յիսնակաց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Կող. Գ 15 - Դ 4, Ղուկ. ԺԱ 49-54

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Գ օր պահոց Յիսնակաց
22/11/2023

Գ օր պահոց Յիսնակաց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Կող. Ա 24 - Բ 7, Ղուկ. ԺԱ 33-42

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ընծայումն սուրբ Աստուածածնի երից ամաց ի Տաճարն
21/11/2023

Ընծայումն սուրբ Աստուածածնի երից ամաց ի Տաճարն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երգ Ա 1-11, Առակ. ԺԱ 30 - ԺԲ 4, Ես. ԾԲ 7-10, Զաք. Բ 10-13, Մաղ. Գ 1-2, Բ Կորն. Զ 16 - Է 1, Ղուկ. Ա 39-56

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ա օր պահոց Յիսնակաց
20/11/2023

Ա օր պահոց Յիսնակաց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Կող. Ա 1-11, Ղուկ. ԺԱ 14-23

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Ժ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչի
19/11/2023

Ժ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԻԵ 9 - ԻԶ 7, Փիլ. Ա 1-11, Ղուկ. Թ 44-50

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբց առաքելոցն Անդրէի եւ Փիլիպպոսի
18/11/2023

Սրբց առաքելոցն Անդրէի եւ Փիլիպպոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Թ 13 - Ժ 2, Երեմ. ԺԶ 16-19, Գործ. Ը 26-40, Յովհ. Ա 35-51

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
17/11/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եփես. Զ 13-24, Ղուկ. Թ 37-44

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբց Գուրիասայ, Սամունասայ, Աբիբայ սարկաւագին, Ռոմանոսի միայնակեցին, Մանկանն խոստովանողի եւ Հիւսիքոսի զինաւորին
16/11/2023

Սրբց Գուրիասայ, Սամունասայ, Աբիբայ սարկաւագին, Ռոմանոսի միայնակեցին, Մանկանն խոստովանողի եւ Հիւսիքոսի զինաւորին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԻԸ 10-18, Բրք. Գ 31 - Դ 4, Բ Տիմ. Ա 6-12, Մատթ. ԺԹ 27-29

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Պահք
15/11/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եփես. Զ 1-9, Ղուկ. Թ 10-17

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց
Սրբց Դեմետրեայ վկային եւ Բասիլիսկոսի քահանային
14/11/2023

Սրբց Դեմետրեայ վկային եւ Բասիլիսկոսի քահանային

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԺԵ 33 - ԺԶ 7, Ովս. ԺԴ 9-10, Տիտ. Գ 3-8, Մարկ. ԺԳ 9-13

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց