Նարեկ
Սբ․ Գրիգոր Նարեկացի․ «Սրտի խորքից խոսք Աստծո հետ» Բան ԺԲ (12)
Սբ․ Գրիգոր Նարեկացի․ «Սրտի խորքից խոսք Աստծո հետ» Բան ԽԱ (41)
Սբ․ Գրիգոր Նարեկացի․ «Սրտի խորքից խոսք Աստծո հետ» Բան Ձ (80)
Սբ․ Գրիգոր Նարեկացի․ «Սրտի խորքից խոսք Աստծո հետ» Բան ՁԴ (84)
Սբ․ Գրիգոր Նարեկացի․ «Սրտի խորքից խոսք Աստծո հետ» Բան ՁԹ (89)
Սբ․ Գրիգոր Նարեկացի․ «Սրտի խորքից խոսք Աստծո հետ» Բան ՂԱ (91)
Սբ․ Գրիգոր Նարեկացի․ «Սրտի խորքից խոսք Աստծո հետ» Բան ՂԴ (94)