Արժեքներ, Ինքնություն և արժեքներ, Քննարկում Գ

Ի՞նչ են արժևորում անհատները եւ հասարակությունները, և ինչո՞ւ է անհրաժեշտ արժևորել որոշակի իրողություններ: Արժեքները որպես ճանաչողության հիմք: Արժեքների հարաբերակցությունը ինքնության, առաքելության և տեսլականի հետ: Արժեքների հիմնական դասակարգումները: Կա՞ն արդյոք հիմնարար արժեքներ, որոնք ընդհանուր են բոլոր քաղաքակրթությունների համար: Կրթության արժեքային հիմքը: