Բարիք, Ինքնություն և արժեքներ, Քննարկում Դ

Ինչ է բարիքը և ինչ տեղ է այն զբաղեցնում մեր արժեքային նվիրապետության մեջ: Բարիքը որպես հոգևոր, փիլիսոփայական, մշակութային, ճանաչողական իդեալ: Բարիքի դասակարգումներ` հոգևոր և նյութական, ընդհանրական և անհատական, ամբողջական և մասնակի, հավիտենական և անցողիկ են: Առաքինությունը որպես բարիքի իրագործում: Բարու և չարի պայքարը: Խիղճ և ընտրություն: