Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի

Ինչ է ուսուցանում Հայ Առաքելական Ուղղափառ Սուրբ Եկեղեցին հավատքի մասին: Որն է մեր Եկեղեցու սրբազան ավանդությունը: Որոնք են մեր դավանության սկզբնաղբյուրները: Ինչ առանձնահատկություններ ունի հայ աստվածաբանական միտքը: Որն է մեր հայրերի ճանապարհը և ինչով է այն տարբերվում քրիստոնեական մյուս ուղիներից:

Յուրաքանչյուր կրոնական համակարգի իսկությունը ստուգվում է այդ համակարգով իրագործված պատմական փորձառությամբ: Հայ Առաքելական Ուղղափառ Սուրբ Եկեղեցին ունի հսկայական և անգերազանցելի պատմական ժառանգություն՝ իրագործված գիտելիք, որ հաստատված և նվիրականացած է Եկեղեցու հայրերի, սուրբերի, վկաների փորձառությամբ և կենդանի բարեխոսությամբ: Յուրաքանչյուր ոք կարող է իր ապրումները համեմատել այդ փորձառության հետ` տեսնելու համար՝ ճի՞շտ է ընթանում արդյոք, չի՞ շեղվել:

 

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի. ամփոփում
26/09/2023

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի. ամփոփում

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի. ամփոփում

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Աղոթք (մաս Ե)
26/09/2023

Աղոթք (մաս Ե)

Աղոթք (մաս Ե)

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Աղոթք (մաս Դ)
26/09/2023

Աղոթք (մաս Դ)

Աղոթք (մաս Դ)

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Աղոթք (մաս Գ)
26/09/2023

Աղոթք (մաս Գ)

Աղոթք (մաս Գ)

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Աղոթք (մաս Բ)
26/09/2023

Աղոթք (մաս Բ)

Աղոթք (մաս Բ)

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Աղոթք (մաս Ա)
26/09/2023

Աղոթք (մաս Ա)

Աղոթք (մաս Ա)

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Տասը պատվիրաններ (մաս Բ)
26/09/2023

Տասը պատվիրաններ (մաս Բ)

Տասը պատվիրաններ (մաս Բ)

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Տասը պատվիրաններ (մաս Ա)
26/09/2023

Տասը պատվիրաններ (մաս Ա)

Տասը պատվիրաններ (մաս Ա)

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Ինը երանիներ (մաս Բ)
26/09/2023

Ինը երանիներ (մաս Բ)

Ինը երանիներ (մաս Բ)

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Ինը երանիներ (մաս Ա)
26/09/2023

Ինը երանիներ (մաս Ա)

Ինը երանիներ (մաս Ա)

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Երկնքի արքայություն
26/09/2023

Երկնքի արքայություն

Երկնքի արքայություն

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Ահեղ Դատաստան
26/09/2023

Ահեղ Դատաստան

Ահեղ Դատաստան

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Մեռելների հարություն
26/09/2023

Մեռելների հարություն

Մեռելների հարություն

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Վերստին Գալուստ
26/09/2023

Վերստին Գալուստ

Վերստին Գալուստ

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Մահվան և հոգու հետմահու վիճակի մասին
26/09/2023

Մահվան և հոգու հետմահու վիճակի մասին

Մահվան և հոգու հետմահու վիճակի մասին

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Եկեղեցու սրբազան խորհուրդները
26/09/2023

Եկեղեցու սրբազան խորհուրդները

Եկեղեցու սրբազան խորհուրդները

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Սրբազան ծես
26/09/2023

Սրբազան ծես

Սրբազան ծես

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Եկեղեցու նվիրապետությունը
26/09/2023

Եկեղեցու նվիրապետությունը

Եկեղեցու նվիրապետությունը

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի
Եկեղեցու հատկանիշները. առաքելականություն և սրբություն
26/09/2023

Եկեղեցու հատկանիշները. առաքելականություն և սրբություն

Եկեղեցու հատկանիշները. առաքելականություն և սրբություն

Վարդապետություն ուղղափառ հավատքի