Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Սրբց Դաւթի Դւնեցւոյն եւ վկայիցն Ղամպէոսի եւ Ղամպէուհւոյն
02/10/2023

Սրբց Դաւթի Դւնեցւոյն եւ վկայիցն Ղամպէոսի եւ Ղամպէուհւոյն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԺԳ 1-7, Միք. Է 18-20, Եբր. ԺԲ 1-7, Ղուկ. ԺԳ 22-30

Գ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին, ՏՕՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ
01/10/2023

Գ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին, ՏՕՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Գ 18-26, Ես. ԿԵ 22-25, Գաղ. Զ 14-18, Մատթ. ԻԴ 30-36

Սրբց Գէորգայ զօրավարին, Ադօկտոսի եւ Ռոմանոսի Երգեցողին
30/09/2023

Սրբց Գէորգայ զօրավարին, Ադօկտոսի եւ Ռոմանոսի Երգեցողին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ը 19 - Թ 5, Ես. ԽԲ 1-8, Բ Կորն. Ա 3-7, Ղուկ. ԺԲ 2-9

Պահք
29/09/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կորն. ԺԱ 30 - ԺԲ 9, Մարկ. Ժ 28-33

Պահք։ Սրբցն Բարաղամու, Անթիմոսի եւ Երանոսի
28/09/2023

Պահք։ Սրբցն Բարաղամու, Անթիմոսի եւ Երանոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ժ 9-12, Մաղ. Բ 5-7, Ա Պետ. Ե 1-7, Յովհ. Ժ 11-16

Պահք
27/09/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կորն. ԺԱ 10-23, Մարկ. Ժ10-23

Պահք։ Սրբց կուսանացն Փեբրոնեայ եւ Մարիանեայ, Շուշանայ՝ դստեր մեծին Վարդանայ
26/09/2023

Պահք։ Սրբց կուսանացն Փեբրոնեայ եւ Մարիանեայ, Շուշանայ՝ դստեր մեծին Վարդանայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԻԳ 15-25, Ովս. ԺԴ 6-8, Բ Կորն. Զ 16 - Է 1, Ղուկ. Զ 20-23

Պահք։ Սրբց Մամասայ, Փիլիկտիմոնի եւ Սիմէոնի Սիւնակեցի
25/09/2023

Պահք։ Սրբց Մամասայ, Փիլիկտիմոնի եւ Սիմէոնի Սիւնակեցի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Ը 9-11, Ես. ԾԵ 10-13, Բ Կորն. Ե 1-5, Ղուկ. ԻԱ 12-19

Բ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին, Բարեկենդան Վարագայ ս. Խաչի պահոցն
24/09/2023

Բ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին, Բարեկենդան Վարագայ ս. Խաչի պահոցն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԺԴ 3-17, Բ Կորն. Ժ 18 - ԺԱ 10, Մարկ. Ժ 1-12

Տօն ս. Խաչի
23/09/2023

Տօն ս. Խաչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԾԱ 4-11, Ա Տիմ. Զ 13-16, Յովհ. Է 37-52

Պահք: Տօն ս. Խաչի
22/09/2023

Պահք: Տօն ս. Խաչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Զաք. ԺԴ 5-11, Փլպ. Բ 5-11, Յովհ. ԺԹ 16-22

Տօն ս. Եկեղեցւոյ
21/09/2023

Տօն ս. Եկեղեցւոյ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Բ 1-6, Եբր. ԺԲ 18-27, Մատթ. ԻԱ 12-17

Պահք: Տօն ս. Եկեղեցւոյ
20/09/2023

Պահք: Տօն ս. Եկեղեցւոյ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Սոփ. Գ 14-18, Եբր. Թ 11-15, Մատթ. ԺԶ 13-19

Տօն ս. Եկեղեցւոյ
19/09/2023

Տօն ս. Եկեղեցւոյ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բրք. Դ 36 - Ե 9, Եբր. Գ 1-6, Յովհ. Բ 12-22

Տօն Խաչի։ Յիշատակ մեռելոց
18/09/2023

Տօն Խաչի։ Յիշատակ մեռելոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԿԵ 22-25, Ա Կորն. Բ 6-10, Յովհ. Գ 22-36

ՏՕՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ
17/09/2023

ՏՕՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԽԹ 13-23, Գաղ. Զ 14-18, Յովհ. Գ 13-21

Տօն ս. Եկեղեցւոյ ի նաւակատիս Ս.  Խաչին
16/09/2023

Տօն ս. Եկեղեցւոյ ի նաւակատիս Ս. Խաչին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Գ 9-17, Ես. ԿԶ 12-16, Ա Տիմ. Գ 14-16, Յովհ. Ժ 22-42

Ե օր պահոց Ս. Խաչի
15/09/2023

Ե օր պահոց Ս. Խաչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կորն. ժ 7-17, Մարկ. Թ 37-49

Դ օր պահոց Ս. Խաչի
14/09/2023

Դ օր պահոց Ս. Խաչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կորն. Թ 10 - Ժ 6, Մարկ. Թ 13-26

Գ օր պահոց Ս. Խաչի
13/09/2023

Գ օր պահոց Ս. Խաչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կորն. Թ 1-9, Մարկ. Ը 22-26