Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Սրբոցն Տրդատայ թագաւորին մերոյ, Աշխէնի տիկնոջն և Խոսրովիդխտոյն
22/06/2024

Սրբոցն Տրդատայ թագաւորին մերոյ, Աշխէնի տիկնոջն և Խոսրովիդխտոյն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Զ 2-10, Ես. ԽԵ 1-3, Ա Տիմ. Բ 1-7, Ղուկ. ԺԱ 14-23

Պահք
21/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Թ 17-27, Մատթ. ԺԳ 16-23

Սրբոց թարգմանչաց հարցն մերոց Սահակայ եւ Մեսրովբայ
20/06/2024

Սրբոց թարգմանչաց հարցն մերոց Սահակայ եւ Մեսրովբայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ը 7-10, Ես. ԿԱ 6-9, Ա Կորն. ԺԲ 4-11, Ղուկ. ԺԲ 32-40

Պահք
19/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Թ 1-16, Մատթ. ԺԳ 1-8

Սրբոցն Դանիէլի մարգարէին և երից մանկանցն Սեդրաքայ, Միսաքայ և Աբեդնագովի
18/06/2024

Սրբոցն Դանիէլի մարգարէին և երից մանկանցն Սեդրաքայ, Միսաքայ և Աբեդնագովի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Դան. Բ 1-49, Եբր. ԺԱ 32-40, Մատթ. ԻԴ 9-15

Սրբոց վկայիցն Անտոնիոսի, Թէոփիլոսի, Անիքտոսի և Փոտինոսի
17/06/2024

Սրբոց վկայիցն Անտոնիոսի, Թէոփիլոսի, Անիքտոսի և Փոտինոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Գ 1-8, Ես. ԽԸ 16-17, Բ Տիմ. Գ 10-15, Յովհ. ԺԵ 11-16

Դ կիրակի Հոգեգալստեան
16/06/2024

Դ կիրակի Հոգեգալստեան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Ա 21-31, Հռոմ. Է 25 - Ը 11, Մատթ. ԺԲ 38-45

Գիւտ նշխարաց սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ
15/06/2024

Գիւտ նշխարաց սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Դ 7-15, Միք. Է 7-10, Գործք Ի 22-32, Յովհ. Ժ 11-16

Պահք
14/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Է 12-25, Մատթ. ԺԲ 15-21

Պահք. սրբոցն Թէոդիտոնի Գաղատացւոյն, Թալիլեայ բժշկին եւ եօթն կուսանացն, որք յԱնկիւրիա կատարեցան
13/06/2024

Պահք. սրբոցն Թէոդիտոնի Գաղատացւոյն, Թալիլեայ բժշկին եւ եօթն կուսանացն, որք յԱնկիւրիա կատարեցան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Զ 11-21, Բ Կոր. Զ 1-10, Յովհ. ԺԶ 1-5

Պահք
12/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Է 1-11, Մատթ. ԺԲ 9-15

Պահք. սրբոց Կոստանդիանոսի թագաւորին եւ մօրն նորա Հեղինեայ
11/06/2024

Պահք. սրբոց Կոստանդիանոսի թագաւորին եւ մօրն նորա Հեղինեայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԺԶ 9-17, Բրք. Գ 31 - Դ 4, Ա Տիմ. Բ 1-7, Ղուկ. Է 1-10

Պահք. սրբոցն Եպիփանու Կիպրացւոյն, Բաբելայ հայրապետին եւ երից աշակերտաց նորին
10/06/2024

Պահք. սրբոցն Եպիփանու Կիպրացւոյն, Բաբելայ հայրապետին եւ երից աշակերտաց նորին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ը 7-10, Նաում Ա 7-9, Ա Կոր. ԺԲ 4-11, Մարկ. Զ 45-52

Գ կիրակի զկնի Հոգեգալստեան, Բարեկենդան սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի պահոց
09/06/2024

Գ կիրակի զկնի Հոգեգալստեան, Բարեկենդան սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Ա 2-15, Հռոմ. Զ 12-23, Մատթ. ԺԲ 1-8

Սրբոյն Ներսիսի Մեծի հայրապետին մերոյ եւ Խադայ եպիսկոպոսին
08/06/2024

Սրբոյն Ներսիսի Մեծի հայրապետին մերոյ եւ Խադայ եպիսկոպոսին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Բ 23 - Գ 8, Ես. ԾԷ 15-16, Եբր. ԺԳ 7-9, Մատթ. Ժ 16-22

Պահք
07/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Ե 12-21, Մատթ. ԺԱ 25-30

Սրբոց իշխանացն Սահակայ եւ Յովսեփայ եւ սրբոց վկայիցն Սարգսի եւ Բագոսի
06/06/2024

Սրբոց իշխանացն Սահակայ եւ Յովսեփայ եւ սրբոց վկայիցն Սարգսի եւ Բագոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Զ 1-5, Ես. ԼԳ 5-8, Հռոմ. Ը 18-27, Ղուկ. ԻԱ 12-19

Պահք
05/06/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Դ 13-22, Մատթ. Ժ 34-42

Սրբոց կուսանացն Նունեայ եւ Մանեայ
04/06/2024

Սրբոց կուսանացն Նունեայ եւ Մանեայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երգ Ը 14, Ես. ԻԷ 11-13, Ա Պետ. Ե 8-11, Յովհ. ԺԲ 24-26

Սրբոց մանկանցն Բեթղեհեմի, Ակակիոսի վկային, Մովկիմայ քահանային եւ Կոդրատիոսի զինաւորին
03/06/2024

Սրբոց մանկանցն Բեթղեհեմի, Ակակիոսի վկային, Մովկիմայ քահանային եւ Կոդրատիոսի զինաւորին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԻԹ 2-7, Ես. ԺԸ 7, Եբր. Բ 14-18, Մատթ. Բ 16-18