Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Պահք
07/02/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Տիտ. Ա 12 - Բ 10, Յովհ. Ը 12-20

Սրբոց Ղեւոնդեանց քահանայից
06/02/2024

Սրբոց Ղեւոնդեանց քահանայից

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ե 16-23, Ես. ԼԵ 1-2, ԿԱ 6-7, Ա Պետ. Ա 3-9, Ղուկ. ԺԲ 4-10

Սրբոցն Մարկոսի եպիսկոպոսին, Պիոնի քահանային, Կիւրղի եւ Բենիամինի սարկաւագացն, սրբոց վկայիցն Աբդլմսեհի, Որմզդանայ, Սայենի
05/02/2024

Սրբոցն Մարկոսի եպիսկոպոսին, Պիոնի քահանային, Կիւրղի եւ Բենիամինի սարկաւագացն, սրբոց վկայիցն Աբդլմսեհի, Որմզդանայ, Սայենի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Զաք. Ը 1-3, Հռովմ. Ը 28-39, Յովհ. ԺԵ 17-21

Դ կիր. զկնի Սբ Ծննդեան
04/02/2024

Դ կիր. զկնի Սբ Ծննդեան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԿԳ 18 - ԿԴ 12, Տիտ. Ա 1-11, Յովհ. Է 37-52

Սրբոյն Իսահակայ Պարթեւի հայրապետին մերոյ
03/02/2024

Սրբոյն Իսահակայ Պարթեւի հայրապետին մերոյ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Է 12-18, Ես. ԿԱ 3-7, Եբր. ԺԳ 17-21, Յովհ. Ժ 11-16

Պահք
02/02/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Տիմ. Դ 9-22, Յովհ. Է 14-23

Սրբոցն Ոսկեանց քահանայից
01/02/2024

Սրբոցն Ոսկեանց քահանայից

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԻԴ 1-12, Երեմ. Լ 18-22, Բ Տիմ. Գ 10-12, Մատթ. Ե 1-12

Պահք
31/01/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Տիմ. Գ 16 - Դ 8, Յովհ. Է 1-13

Սրբոցն Սուքիասանց վկայից
30/01/2024

Սրբոցն Սուքիասանց վկայից

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԻԲ 1-12, Ես. ԾԶ 6-7, Եբր. ԺԱ 32-40, Ղուկ. ԺԲ 4-9

Սրբոցն Ատովմեանց զօրավարացն
29/01/2024

Սրբոցն Ատովմեանց զօրավարացն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Զ 12-21, Ես. ԺԸ 7 - ԺԹ 7, Բ Կոր. Դ 10 - Ե 5, Յովհ. ԺԶ 1-5

Գ կիր. զկնի Սբ Ծննդեան
28/01/2024

Գ կիր. զկնի Սբ Ծննդեան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԿԳ 7-19, Բ Տիմ. Գ 1-12, Յովհ. Զ 22-32

Սրբոցն Սարգսի զօրավարին եւ որդւոյ նորա Մարտիրոսին եւ 14 զինուորացն
27/01/2024

Սրբոցն Սարգսի զօրավարին եւ որդւոյ նորա Մարտիրոսին եւ 14 զինուորացն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Գ 13-17, Ես. ԽԱ 1-3, Եփես. Զ 10-17, Ղուկ. ԻԱ 10-19

Ե օր Առաջաւորաց պահոց։ Յիշատակ Յովնանու մարգարէին
26/01/2024

Ե օր Առաջաւորաց պահոց։ Յիշատակ Յովնանու մարգարէին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Յովն. Ա 1 - Դ 11

Բ կիր. զկնի Ծննդեան
21/01/2024

Բ կիր. զկնի Ծննդեան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԿԱ 10 - ԿԲ 9, Բ Տիմ. Բ 15-26, Յովհ. Զ 15-21

Սբցն Թէոդոսի թագաւորին եւ մանկանցն Եփեսոսի
20/01/2024

Սբցն Թէոդոսի թագաւորին եւ մանկանցն Եփեսոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Զ 2-10, Ես. ԽԵ 1-2, Ա Տիմ. Բ 1-7, Ղուկ. Է 1-10

Պահք
19/01/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Տիմ. Դ 1-12, Յովհ. Բ 23 - Գ 12

Սբյն Անտոնի ճգնաւորին
18/01/2024

Սբյն Անտոնի ճգնաւորին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԻԱ 15-24, Ես. ԺԹ 19-21, Եբր. ԺԱ 32-40, Յովհ. Բ 12-22

Պահք
17/01/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Տիմ. Բ 8 - Գ 13, Յովհ. Բ 12-22

Սբցն Պետրոսի հայրապետին, Վլասայ եպիսկոպոսին եւ Աբիսողոմայ սարկաւագին
16/01/2024

Սբցն Պետրոսի հայրապետին, Վլասայ եպիսկոպոսին եւ Աբիսողոմայ սարկաւագին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ե 1-8, Բրք. Գ 31- Դ 4, Հռոմ. Ը 28-39, Յովհ. Ժ 11-16

Տօն Ծննդեան Յովհաննու Կարապետին
15/01/2024

Տօն Ծննդեան Յովհաննու Կարապետին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Ը 4-11, Ես Խ 3-5, Գործք ԺԳ 25-33, Ղուկ. Ա 57-80