Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Բ օր պահոց Ս. Խաչի
12/09/2023

Բ օր պահոց Ս. Խաչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կորն. Ը 16-24, Մարկ. Ը 10-21

Ա օր պահոց Ս. Խաչի
11/09/2023

Ա օր պահոց Ս. Խաչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կորն. Ը 1-15, Մարկ. Ը 1-9

Ե կիւրակէ զկնի Վերափոխման, Բարեկենդան Ս. Խաչի պահոց
10/09/2023

Ե կիւրակէ զկնի Վերափոխման, Բարեկենդան Ս. Խաչի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԺԳ 1-11, Բ Կորն. Է 4-16, Մարկ. Է 31-37

Նիկիոյ ս. Ժողովոյն 318 հայրապետացն
09/09/2023

Նիկիոյ ս. Ժողովոյն 318 հայրապետացն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եզեկ. ԽԴ 23-24, Եբր. ԺԲ 1-7, Յովհ. ԺԴ 25-31

Տօն սրբուհւոյ Աստուածածնի ծննդեան ի յԱննայէ
08/09/2023

Տօն սրբուհւոյ Աստուածածնի ծննդեան ի յԱննայէ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԼԱ 29-31, Ես. ԿԱ 9, Գաղ. Գ 24-29, Մատթ. Ա 1-17

Սրբոցն Աբրահամու եւ Խորենայ եւ անարծաթ բժշկացն Կոզմայի եւ Դամիանոսի եւ Աստուածատրոյ վկային
07/09/2023

Սրբոցն Աբրահամու եւ Խորենայ եւ անարծաթ բժշկացն Կոզմայի եւ Դամիանոսի եւ Աստուածատրոյ վկային

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ե 16-18, Ողբ. Գ 22-56, Բ Կորն. Գ 10-15, Մատթ. Ժ 16-22

Պահք
06/09/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կորն. Ա 12-22, Մարկ. Ե 35-43

Սրբոցն Ադրիանոսի եւ կնոջ նորա Անատոլայ եւ վկայիցն Թէոդորոսի եւ Ելեւթիւրոսի (Թիւրսոսի)
05/09/2023

Սրբոցն Ադրիանոսի եւ կնոջ նորա Անատոլայ եւ վկայիցն Թէոդորոսի եւ Ելեւթիւրոսի (Թիւրսոսի)

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ողբք Գ 22-56, Հռովմ. Ը 18-27, Յովհ. ԺԶ 1-4

Սրբոցն Անդրէի զօրավարին եւ վկայիցն Կալինիկոսի եւ Դիոմեդեայ
04/09/2023

Սրբոցն Անդրէի զօրավարին եւ վկայիցն Կալինիկոսի եւ Դիոմեդեայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Դ 10-27, Եսայ. ԽԸ 17-22, Բ Կոր. Ժ 3-6, Մատթ. Ժ 37-42

Դ կիւրակէ զկնի Վերափոխման
03/09/2023

Դ կիւրակէ զկնի Վերափոխման

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Ժ 12-19, Բ Կորն. Բ 12 - Գ 3, Մարկ. Զ 30-44

 

Սրբոց առաքելոցն Յակոբայ եւ Շմաւոնի
02/09/2023

Սրբոց առաքելոցն Յակոբայ եւ Շմաւոնի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ա 1-7, Երեմ. ԺԶ 16-21, Գործ. Ա 12-14, Մարկ. Զ 6-13

Պահք
01/09/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կորն. Ե 6-18, Մարկ. Է 24-30

Սրբց ՅովհաննուԿարապետին եւ Յոբայ արդարոյն
31/08/2023

Սրբց ՅովհաննուԿարապետին եւ Յոբայ արդարոյն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Ի 6-22, Յոբ ԽԲ 12-16, Ողբք Գ 22-56, Գործք ԺԳ 25-33, Յակ. Ե 7-11, Մատթ. ԺԴ 1-12

Պահք
30/08/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կորն. Գ 4-17, Մարկ. Զ 45-56

Սրբց մարգարէիցն Եզեկիէլի, Եզրի եւ Զաքարիայի՝ հօրն Յովհաննու Մկրտչի
29/08/2023

Սրբց մարգարէիցն Եզեկիէլի, Եզրի եւ Զաքարիայի՝ հօրն Յովհաննու Մկրտչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եզեկ. ԺԸ 30-32, Ա Կորն. Բ 6-10, Մատթ. ԻԳ 34-39

 

Սրբց Ստեփանոսի Ուլնեցւոյն եւ վկայիցն Գոհարինեայ, Ծամիդէսի, Տուքիկոսի եւ Ռատիկոսի
28/08/2023

Սրբց Ստեփանոսի Ուլնեցւոյն եւ վկայիցն Գոհարինեայ, Ծամիդէսի, Տուքիկոսի եւ Ռատիկոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Ժ 1-7, Ես. ԽԴ 24-26, Եբր. Դ 11-15, Մատթ. Ե 1-12

 

Գ կիւրակէ զկնի Վերափոխման. Գիւտ գօտւոյ սբ Աստուածածնի
27/08/2023

Գ կիւրակէ զկնի Վերափոխման. Գիւտ գօտւոյ սբ Աստուածածնի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Թ 8-19, Բ Կորն. Ա 1-11, Մարկ. Դ 35-40

Սրբոց առաքելոցն Թովմայի, Յակոբայ եւ Շմաւոնի
26/08/2023

Սրբոց առաքելոցն Թովմայի, Յակոբայ եւ Շմաւոնի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Թ 13 - Ժ 3, Միք. Է 18-20, Ա Կորն. ԺԲ 28 - ԺԳ 3, Յովհ. Ի 24-31

Պահք
25/08/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Կորն. ԺԶ 12-24, Մարկ. Դ 26-34

 

Սրբոյն Երեմեայ մարգարէին
24/08/2023

Սրբոյն Երեմեայ մարգարէին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երեմ. Ա 1-10, ԼԸ 1-13, Բ Պետ. Բ 9-22, Մատթ. Բ 16-18