Իմաստություն Սողոմոնի

Իմաստություն Սողոմոնի

Այս գիրքը մեկն է Աստվածաշնչի այսպես կոչված երկրորդականոն գրքերից, այսինքն՝ բացակայում է եբրայերենով մեզ հասած Աստվածաշնչում։ Գրվել է հին հունարենով, Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա քաղաքում, հրեայի ձեռքով ու վերագրվել հրեաների Սողոմոն արքային։ Չնայած սրան՝ այս գիրքը կարևոր տեղ է զբաղեցրել ոչ միայն հին հունարեն Յոթանասնից Աստվածաշնչում, այլև Վուլգատայում, գրաբարյան ու սլավոնական Աստվածաշունչներում։ Գրքի տարբեր հատվածներ մշտապես ընթերցվում են Հայոց Եկեղեցու պաշտամունքում։

 

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 19-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 19-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 18-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 18-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 16-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 16-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 17-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 17-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 13-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 13-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 14-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 14-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 15-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 15-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 10-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 10-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 12-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 12-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 11-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 11-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 9-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 9-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 8-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 8-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 7-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 7-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 6-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 6-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 5-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 5-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 4-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 4-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 3-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 3-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 2-րդ
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 2-րդ

Իմաստություն Սողոմոնի
Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 1-ին
31/07/2023

Իմաստություն Սողոմոնի, գլուխ 1-ին

Իմաստություն Սողոմոնի