Պատմության ընկալման բանալիները, Ինքնություն և արժեքներ, Քննարկում Ժ

1. Ինչ է պատմությունը հայերիս համար. անցյալի հիշողությո՞ւն, մեկնաբանությո՞ւն, ստեղծագործությո՞ւն, ներշնչանքի աղբյո՞ւր:
2. Պատմական գիտելիքի և փորձառության հիմնական պատումները և գաղափարները: Որն է հայ ինքնության անդրպատումը կամ պատումների պատումը:
3. Առաքինության պատմություն: Ինչ արժեքներ է փոխանցում մեզ պատմությունը, և ինչ բարոյական պատասխանատվություն ենք կրում դրանց նկատմամբ:
4. Կենդանի և մեռած պատմություն: Պատմությունը որպես շարունակական դրամա: Որն է մեր դերը պատմական դրամայում:
5. Պատմությունը որպես իրականություն: Մենք ներկա՞ ենք իրականության մեջ, թե՞ փախչում ենք իրականությունից:
6. Լուծված և չլուծված խնդիրների ժառանգություն: Ինչ պատմական բեռ ենք թողնում ապագա սերունդների համար:
7. Պատմական մտածողության ձևավորում: Ինչպես ներկայացնել և ուսուցանել պատմությունը: