Սիրաքի գիրքը

Սիրաքի գիրքը

Սիրաքի գիրքը մեկն է այսպես կոչված «երկրորդականոն» գրքերից և պատկանում է Հին Կտակարանի՝ Հայոց և այլ ավանդական Եկեղեցիներում ընդունված կանոնի։ Հեղինակը Սիրաքի որդի Յիսուսն է (եբրայերեն` Բեն Սիրա Եոշուա), ով ապրել է Երուսաղեմում, եղել Իսրայելի սրբազան գրքերի լավագույն մասնագետ` իմաստունների դասից:
Գիրքը կազմվել է Ք. ծ. ա. 180 թվականին, գրվել եբրայերեն, սակայն այս բնագիրը մասամբ է պահպանվել, իսկ գիրքն ամբողջությամբ մեզ հասել է հեղինակի թոռի կատարած հունարեն թարգմանությամբ:
Սիրաքի գրքի սկզբնական նպատակն է եղել հելլենական ազդեցությունից պաշտպանել հրեական կրոնն ու մշակույթը և ժամանակակիցներին ուսուցանել, որ հարկավոր է կյանքի բոլոր հանգամանքներում Աստուծո կամքի համաձայն գործել:

 

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 39
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 39

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 38
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 38

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 37
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 37

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 36
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 36

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 35
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 35

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 34
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 34

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 33
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 33

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 32
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 32

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 31
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 31

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 30
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 30

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 29
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 29

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 28
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 28

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 27
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 27

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 26
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 26

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 25
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 25

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 24
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 24

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 23
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 23

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 22
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 22

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 21
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 21

Սիրաքի գիրքը
Սիրաքի գիրքը, գլուխ 20
10/08/2023

Սիրաքի գիրքը, գլուխ 20

Սիրաքի գիրքը