Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Սրբց առաքելոցն Անանիայի, Մատաթեայ, Բառնաբայ, Փիլիպպոսի, Յովհաննու, Շիղայի և Սիղուանոսի
17/10/2023

Սրբց առաքելոցն Անանիայի, Մատաթեայ, Բառնաբայ, Փիլիպպոսի, Յովհաննու, Շիղայի և Սիղուանոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Զաք. Ը 1-3, Գործ. Թ 1-22, Ղուկ. Թ 1-6

Գիւտ նշխարաց սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթողիկոսին և սրբց հարցն Անտոնի, Կրոնիդեայ, Թաթլոյ, Վարոսի, Թումասու և եօթն խոտաճարակացն, որք Յիննակնեայ վանսն կատարեցան
16/10/2023

Գիւտ նշխարաց սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթողիկոսին և սրբց հարցն Անտոնի, Կրոնիդեայ, Թաթլոյ, Վարոսի, Թումասու և եօթն խոտաճարակացն, որք Յիննակնեայ վանսն կատարեցան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երեմ. ԼԳ 14-22, Ես. ԺԸ 7, Եբր. Ժ 32-36, Ղուկ. Ժ 21-24

Ե կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին
15/10/2023

Ե կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԺԹ 1-11, Գաղ. Բ 1-10, Մարկ. ԺԲ 35-44

Սրբց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց՝ Մեսրոպայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գր. Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն
14/10/2023

Սրբց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց՝ Մեսրոպայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գր. Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ը 7-10, Ամովս. Ե 10-14, Ա Կոր. ԺԲ 5-11, Մատթ. Է 6-12

Պահք
13/10/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գաղ. Ա 11-24, Մարկ. ԺԲ 18-34

Սրբց  Պանտալէոնի բժշկին, Երմողեայ քահանային եւ Եւպրաքսեայ կուսին
12/10/2023

Սրբց Պանտալէոնի բժշկին, Երմողեայ քահանային եւ Եւպրաքսեայ կուսին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Դ 20-27, Երեմ. ԺԵ 19-20, Ա Կոր. ԺԲ 1-7, Մատթ. Թ 35 - Ժ 1

Պահք
11/10/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գաղ. Ա 1-10, Մարկ. ԺԲ 1-12

Սրբց կուսանացն Թեկղի, Վառվառեայ եւ Պեղագեայ
10/10/2023

Սրբց կուսանացն Թեկղի, Վառվառեայ եւ Պեղագեայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երգ Ը 14, Ես. ԿԱ 9-11, Ա Պետ. Ե 8-11, Ղուկ. ԺԲ 32-40

Սրբց Փոկասու հայրապետին եւ Երանոսի հետեւողին առաքելոցն
09/10/2023

Սրբց Փոկասու հայրապետին եւ Երանոսի հետեւողին առաքելոցն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԻԷ 1-6, Ես. ԽԳ 16-21, Բ Կոր. ԺԱ 21-29, Մարկ. Զ 45-56

Դ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչի
08/10/2023

Դ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Ժէ 7-14, Բ Կոր. ԺԳ 5-13, Մարկ. ԺԱ 27-33

Սրբց 72 աշակերտացն Քրիստոսի
07/10/2023

Սրբց 72 աշակերտացն Քրիստոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Թ 9 - Ժ 2, Ելից ԺԵ 27 - ԺԶ 1, Բ Կոր. Բ 14 - Գ 3, Ղուկ. Ժ 1-9

Պահք
06/10/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կոր. ԺԲ 19 - ԺԳ 4, Մարկ. ԺԱ 15-26

Սրբց իշխանացն Սահակայ եւ Համազասպայ
05/10/2023

Սրբց իշխանացն Սահակայ եւ Համազասպայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Զ 11-21, Երեմ. ԺԷ 7-8, Հռոմ. Ը 18-26, Յովհ. ԺԶ 1-4

Պահք
04/10/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կոր. ԺԲ 10-18, Մարկ. Ժ 35-45

Սրբց Եւստաքէոսի եւ կնոջ նորա Թէոպիստեայ եւ երկուց որդւոցն եւ սրբոց կուսանացն Երմոնեայ եւ Նեկտարինեայ
03/10/2023

Սրբց Եւստաքէոսի եւ կնոջ նորա Թէոպիստեայ եւ երկուց որդւոցն եւ սրբոց կուսանացն Երմոնեայ եւ Նեկտարինեայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ողբք Գ 22-56, Բ Տիմ. Գ 10-15, Մատթ. Ե 1-12

Սրբց Դաւթի Դւնեցւոյն եւ վկայիցն Ղամպէոսի եւ Ղամպէուհւոյն
02/10/2023

Սրբց Դաւթի Դւնեցւոյն եւ վկայիցն Ղամպէոսի եւ Ղամպէուհւոյն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԺԳ 1-7, Միք. Է 18-20, Եբր. ԺԲ 1-7, Ղուկ. ԺԳ 22-30

Գ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին, ՏՕՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ
01/10/2023

Գ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին, ՏՕՆ ՎԱՐԱԳԱՅ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻՆ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Գ 18-26, Ես. ԿԵ 22-25, Գաղ. Զ 14-18, Մատթ. ԻԴ 30-36

Սրբց Գէորգայ զօրավարին, Ադօկտոսի եւ Ռոմանոսի Երգեցողին
30/09/2023

Սրբց Գէորգայ զօրավարին, Ադօկտոսի եւ Ռոմանոսի Երգեցողին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ը 19 - Թ 5, Ես. ԽԲ 1-8, Բ Կորն. Ա 3-7, Ղուկ. ԺԲ 2-9

Պահք
29/09/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կորն. ԺԱ 30 - ԺԲ 9, Մարկ. Ժ 28-33

Պահք։ Սրբցն Բարաղամու, Անթիմոսի եւ Երանոսի
28/09/2023

Պահք։ Սրբցն Բարաղամու, Անթիմոսի եւ Երանոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ժ 9-12, Մաղ. Բ 5-7, Ա Պետ. Ե 1-7, Յովհ. Ժ 11-16