Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Տօն Սբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
06/01/2024

Տօն Սբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Տիտ. Բ 11-15, Մատթ. Ա 18-25

Ճրագալոյց Սբ Ծննդեան
05/01/2024

Ճրագալոյց Սբ Ծննդեան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Տիտ. Բ 11-15, Մատթ. Բ 1-12

Զ օր Սբ Ծննդեան պահոց
04/01/2024

Զ օր Սբ Ծննդեան պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եբր. Է 26-Ը 13, Ղուկ. Ի 1-8

Ե օր պահոց Ս. Ծննդեան
03/01/2024

Ե օր պահոց Ս. Ծննդեան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եբր. ԺԳ 10-16, Ղուկ. ԻԱ 34-38

Դ օր Սբ Ծննդեան պահոց
02/01/2024

Դ օր Սբ Ծննդեան պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եբր. ԺԲ 25 - ԺԳ 6, Ղուկ. ԻԱ 20-33

Գ օր Սբ Ծննդեան պահոց
01/01/2024

Գ օր Սբ Ծննդեան պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եբր. ԺԲ 5-17, Ղուկ. Ի 41 - ԻԱ 4

Զ կիւրակէ Յիսնակաց
31/12/2023

Զ կիւրակէ Յիսնակաց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԾԱ 15-ԾԲ 3, Եբր. ԺԳ 18-25, Ղուկ. ԻԲ 24-30

Ա օր պահոց Ս. Ծննդեան, Սրբոցն Բարսղի հայրապետին եւ եղբօր նորին Գրիգորի Նիւսացւոյն, Սեղբեստրոսի Հռովմայ հայրապետին եւ Աբբայ Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ
30/12/2023

Ա օր պահոց Ս. Ծննդեան, Սրբոցն Բարսղի հայրապետին եւ եղբօր նորին Գրիգորի Նիւսացւոյն, Սեղբեստրոսի Հռովմայ հայրապետին եւ Աբբայ Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԺԱ 2-11, Ես. Դ 2-6, Կող. Ա 21-29, Յովհ. Ժ 11-16

Պահք
29/12/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եբր. Զ 9 - Է 10, Ղուկ. ԺԸ 1-10

Սրբց որդւոցն Որոտման՝ Յակոբայ առաքելոյն եւ Յովհաննու աւետարանչին, Բարեկենդան Ս. Ծննդեան պահոց
28/12/2023

Սրբց որդւոցն Որոտման՝ Յակոբայ առաքելոյն եւ Յովհաննու աւետարանչին, Բարեկենդան Ս. Ծննդեան պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Է 21-24, Երեմ. ԺԶ 16-21, Գործ. ԺԲ 1-11, Յակ. Ա 1-10, Ա Յովհ. Ա 1-7, Յովհ. ԻԱ 20-25

Պահք
27/12/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եբր. Ե 11 - Զ 8, Ղուկ. ԺԸ 18-27

Սրբց առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի
26/12/2023

Սրբց առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Թ 13- Ժ 2, Ես. ԻԸ 16-19, Բ Պետ. Ա 12-19, Բ Տիմ. Դ 1-8, Յովհ. ԻԱ 15-22

Սրբոյն Ստեփանոսի նախասարկաւագին եւ առաջին մարտիրոսին
25/12/2023

Սրբոյն Ստեփանոսի նախասարկաւագին եւ առաջին մարտիրոսին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործ. Զ 8 - Ը 2, Յովհ. ԺԲ 24-26

Ե կիւրակէ Յիսնակաց
24/12/2023

Ե կիւրակէ Յիսնակաց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԽԱ 4-14, Եբր. Է 11-25, Ղուկ. ԺԹ 12-28

Սրբոցն Դաւթի մարգարէին եւ Յակոբայ Տեառնեղբայր առաքելոյն
23/12/2023

Սրբոցն Դաւթի մարգարէին եւ Յակոբայ Տեառնեղբայր առաքելոյն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Թագ. Ե 1-10, Գ Թագ. Բ 1-11, Եզեկ. ԼԴ 23-27, Յակ. Ա 1-12, Մատթ. ԻԲ 41-46

Պահք
22/12/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եբր. Գ 12 - Դ 10, Ղուկ. ԺԸ 1-8

Սրբց Ինդոսի եւ Դոմնայի եւ Գղերիկոսի քահանային եւ երկուց բիւրուցն որք այրեցան յեկեղեցին Նիկոմիդացւոց
21/12/2023

Սրբց Ինդոսի եւ Դոմնայի եւ Գղերիկոսի քահանային եւ երկուց բիւրուցն որք այրեցան յեկեղեցին Նիկոմիդացւոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Գ 1-8, Երեմ. Լ 18-22, Ա Պետ. Դ 12-19, Յովհ. Ժե 17-25

Պահք
20/12/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եբր. Բ 1-10, Ղուկ. ԺԷ 11-19

Սրբց Թէոպոմպայ եպս., Թէովնայ վկային եւ չորից զինուորացն Բասոսի, Եւսեբի, Եւտիքի եւ Բասիլիդեայ
19/12/2023

Սրբց Թէոպոմպայ եպս., Թէովնայ վկային եւ չորից զինուորացն Բասոսի, Եւսեբի, Եւտիքի եւ Բասիլիդեայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԻԴ 1-12, Երեմ. ԺԵ 19-20, Եբր. ԺԲ 1-7, Մատթ. Ժ 26-33

Սրբց հայրապետացն Իգնատիոսի, Ադդէի եւ Մարութայի եպիսկոպոսին
18/12/2023

Սրբց հայրապետացն Իգնատիոսի, Ադդէի եւ Մարութայի եպիսկոպոսին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ե 1-8, Երեմ. Զ 16-21, Ա Կոր. Դ 9-16, Մարկ. Թ 32-36