Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Զ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին
22/10/2023

Զ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Ի 2 - ԻԱ 6, Գաղ. Դ 3-18, Ղուկ. Դ 14-23

Սրբց աւետարանչացն Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու և Յովհաննու
21/10/2023

Սրբց աւետարանչացն Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու և Յովհաննու

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Թ 13 - Ժ 2, Եզեկ. Ա 3-11, Զաք. Զ 1-8, Եփես. Դ 7-13, Ղուկ. Զ 13-19

Պահք
20/10/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գաղ. Բ 20 - Գ 12, Մարկ. ԺԳ 14-37

Սրբց Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի
19/10/2023

Սրբց Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԼԳ 2-6, Գործ. ԺԷ 16-34, Բ Թես. Ա 1-12, Ղուկ. Ժ 1-7

Պահք
18/10/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գաղ. Բ 11-20, Մարկ. ԺԳ 14-23

Սրբց առաքելոցն Անանիայի, Մատաթեայ, Բառնաբայ, Փիլիպպոսի, Յովհաննու, Շիղայի և Սիղուանոսի
17/10/2023

Սրբց առաքելոցն Անանիայի, Մատաթեայ, Բառնաբայ, Փիլիպպոսի, Յովհաննու, Շիղայի և Սիղուանոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Զաք. Ը 1-3, Գործ. Թ 1-22, Ղուկ. Թ 1-6

Գիւտ նշխարաց սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթողիկոսին և սրբց հարցն Անտոնի, Կրոնիդեայ, Թաթլոյ, Վարոսի, Թումասու և եօթն խոտաճարակացն, որք Յիննակնեայ վանսն կատարեցան
16/10/2023

Գիւտ նշխարաց սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթողիկոսին և սրբց հարցն Անտոնի, Կրոնիդեայ, Թաթլոյ, Վարոսի, Թումասու և եօթն խոտաճարակացն, որք Յիննակնեայ վանսն կատարեցան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երեմ. ԼԳ 14-22, Ես. ԺԸ 7, Եբր. Ժ 32-36, Ղուկ. Ժ 21-24

Ե կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին
15/10/2023

Ե կիւրակէ զկնի Ս. Խաչին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԺԹ 1-11, Գաղ. Բ 1-10, Մարկ. ԺԲ 35-44

Սրբց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց՝ Մեսրոպայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գր. Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն
14/10/2023

Սրբց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց՝ Մեսրոպայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գր. Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ը 7-10, Ամովս. Ե 10-14, Ա Կոր. ԺԲ 5-11, Մատթ. Է 6-12

Պահք
13/10/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գաղ. Ա 11-24, Մարկ. ԺԲ 18-34

Սրբց  Պանտալէոնի բժշկին, Երմողեայ քահանային եւ Եւպրաքսեայ կուսին
12/10/2023

Սրբց Պանտալէոնի բժշկին, Երմողեայ քահանային եւ Եւպրաքսեայ կուսին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Դ 20-27, Երեմ. ԺԵ 19-20, Ա Կոր. ԺԲ 1-7, Մատթ. Թ 35 - Ժ 1

Պահք
11/10/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գաղ. Ա 1-10, Մարկ. ԺԲ 1-12

Սրբց կուսանացն Թեկղի, Վառվառեայ եւ Պեղագեայ
10/10/2023

Սրբց կուսանացն Թեկղի, Վառվառեայ եւ Պեղագեայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երգ Ը 14, Ես. ԿԱ 9-11, Ա Պետ. Ե 8-11, Ղուկ. ԺԲ 32-40

Սրբց Փոկասու հայրապետին եւ Երանոսի հետեւողին առաքելոցն
09/10/2023

Սրբց Փոկասու հայրապետին եւ Երանոսի հետեւողին առաքելոցն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԻԷ 1-6, Ես. ԽԳ 16-21, Բ Կոր. ԺԱ 21-29, Մարկ. Զ 45-56

Դ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչի
08/10/2023

Դ կիւրակէ զկնի Ս. Խաչի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Ժէ 7-14, Բ Կոր. ԺԳ 5-13, Մարկ. ԺԱ 27-33

Սրբց 72 աշակերտացն Քրիստոսի
07/10/2023

Սրբց 72 աշակերտացն Քրիստոսի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Թ 9 - Ժ 2, Ելից ԺԵ 27 - ԺԶ 1, Բ Կոր. Բ 14 - Գ 3, Ղուկ. Ժ 1-9

Պահք
06/10/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կոր. ԺԲ 19 - ԺԳ 4, Մարկ. ԺԱ 15-26

Սրբց իշխանացն Սահակայ եւ Համազասպայ
05/10/2023

Սրբց իշխանացն Սահակայ եւ Համազասպայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Զ 11-21, Երեմ. ԺԷ 7-8, Հռոմ. Ը 18-26, Յովհ. ԺԶ 1-4

Պահք
04/10/2023

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Կոր. ԺԲ 10-18, Մարկ. Ժ 35-45

Սրբց Եւստաքէոսի եւ կնոջ նորա Թէոպիստեայ եւ երկուց որդւոցն եւ սրբոց կուսանացն Երմոնեայ եւ Նեկտարինեայ
03/10/2023

Սրբց Եւստաքէոսի եւ կնոջ նորա Թէոպիստեայ եւ երկուց որդւոցն եւ սրբոց կուսանացն Երմոնեայ եւ Նեկտարինեայ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ողբք Գ 22-56, Բ Տիմ. Գ 10-15, Մատթ. Ե 1-12