Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Ե կիր. Քառասնորդական պահոց (Դատաւորին)
10/03/2024

Ե կիր. Քառասնորդական պահոց (Դատաւորին)

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԿԵ 8-25, Փլպ. Գ 1 - Դ 9, Ղուկ. ԺԷ 20 - ԺԸ 14

ԻԷ օր Մեծի պահոց: Սբց մանկանցն քառասնից որք ի Սեբաստիա կատարեցան
09/03/2024

ԻԷ օր Մեծի պահոց: Սբց մանկանցն քառասնից որք ի Սեբաստիա կատարեցան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Գ 1-8, Նաում Բ 1-4, Ես. ԽԳ 1-3, Եփես. Զ 10-18, Մատթ. ԺԳ 43-52

ԻԶ օր Մեծի պահոց
08/03/2024

ԻԶ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Օր. Թ 11-23, Յոբ ԺԶ 1 - ԺԷ 7, Ես. ԽԳ 22 - ԽԴ 8

ԻԵ օր Մեծի պահոց
07/03/2024

ԻԵ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Կոր. Ը 5 - Թ 23

ԻԴ օր Մեծի պահոց։ Միջինք
06/03/2024

ԻԴ օր Մեծի պահոց։ Միջինք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ելից Գ 16-22, Յովլ. Գ 1-8

ԻԳ օր Մեծի պահոց
05/03/2024

ԻԳ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Յոբ ԼԸ 2 - ԼԹ 35

ԻԲ օր Մեծի պահոց
04/03/2024

ԻԲ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երեմ. ԼԲ 19-44

Դ կիր. Քառասնորդական պահոց (Տնտեսին)
03/03/2024

Դ կիր. Քառասնորդական պահոց (Տնտեսին)

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԾԶ 1 - ԾԷ 20, Եփես. Դ 17 - Ե 14, Ղուկ. ԺԶ 1-31

Ի օր Մեծի պահոց
02/03/2024

Ի օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Սրբոցն Յովհաննու Երուսաղեմայ հայրապետին եւ հայրապետին մերոյ Յովհաննու Օձնեցւոյն, վարդապետացն մերոց Յովհաննու Որոտնեցւոյն եւ Գրիգորի Տաթեւացւոյն
Առակ. Ի 6-22, Բրք. Դ 21-24, Բ Կոր. Դ 1-11, Յովհ. Թ 39 - Ժ 10

ԺԹ օր Մեծի պահոց
01/03/2024

ԺԹ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Օր. Ը 11 - Թ 10, Յոբ ԺԲ 1 - ԺԳ 6, Ես. ԽԲ 1-8

ԺԸ օր Մեծի պահոց
29/02/2024

ԺԸ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԽԵ 16-25, Եփես. Գ 14 - Դ 13

ԺԷ օր Մեծի պահոց
28/02/2024

ԺԷ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ելք Բ 23 - Գ 15, Յվլ. Բ 21-32

ԺԶ օր Մեծի պահոց
27/02/2024

ԺԶ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եբր. ԺԱ 1-31

ԺԵ օր Մեծի պահոց
26/02/2024

ԺԵ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Կող. Բ 8 - Գ 4

ԺԴ օր Մեծի պահոց
25/02/2024

ԺԴ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գ կիր. Քառասնորդական պահոց (Անառակին)
Ես. ԾԴ 11 - ԾԵ 13, Բ Կոր. Զ 1 - Է 1, Ղուկ. ԺԵ 1-32

ԺԳ օր Մեծի պահոց
24/02/2024

ԺԳ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Սրբոցն Կիւրղի Երուսաղեմայ հայրապետին եւ միւս Կիւրղի եպիսկոպոսին, եւ մօրն նորա Աննայի   
Առակ. ԺԱ 2-11, Ես. ԿԱ 3-7, Բ Տիմ. Դ 1-8, Յովհ. Ժ 11-16

ԺԲ օր Մեծի պահոց
23/02/2024

ԺԲ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Օրին. Է 11 - Ը 1, Յոբ Թ 1 - Ժ 2, Ես. Խ 9-17

ԺԱ օր Մեծի պահոց
22/02/2024

ԺԱ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Թագ. Գ 21 - Դ 18, Առակ. Գ 11-  Դ 14, Երեմ. Բ 31 - Գ 16

Ժ օր Մեծի պահոց
21/02/2024

Ժ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ելից Բ 11-22, Յվլ. Բ 1-11, Միք. Դ 1-7

Թ օր Մեծի պահոց
20/02/2024

Թ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Թագ. Ա 23 - Բ 26, Առակ. Բ 1 - Գ 10, Երեմ. Ա 11 - Բ 3