Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Ժ օր Մեծի պահոց
21/02/2024

Ժ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ելից Բ 11-22, Յվլ. Բ 1-11, Միք. Դ 1-7

Թ օր Մեծի պահոց
20/02/2024

Թ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Թագ. Ա 23 - Բ 26, Առակ. Բ 1 - Գ 10, Երեմ. Ա 11 - Բ 3

Ը օր Մեծի պահոց
19/02/2024

Ը օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ա Թագ. Ա 1-23, Առակ. Ա 1-33, Երեմ. Ա 1-10

Է օր Մեծի պահոց, Բ կիր. Քառասնորդական պահոց (Արտաքսման)
18/02/2024

Է օր Մեծի պահոց, Բ կիր. Քառասնորդական պահոց (Արտաքսման)

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ղուկ. Դ 43 - Ե 11, Ես. ԼԳ 2-22, Հռոմ. ԺԲ 1- ԺԳ 13, Մատթ. Ե 17-48

Զ օր Մեծի պահոց։ Սբ Թէոդորոսի զօրավարին
17/02/2024

Զ օր Մեծի պահոց։ Սբ Թէոդորոսի զօրավարին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ը 19 - Թ 5, Ես. ԿԲ 6-9, Հռոմ. Ը 28-39, Մատթ. Ժ 16-22

Ե օր Մեծի պահոց
16/02/2024

Ե օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Օրին. Զ 4 - Է 10, Յոբ Զ 2 - Է 13, Ես. Խ 1-8

Դ օր Մեծի պահոց
15/02/2024

Դ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Զ 3-14

Տեառնընդառաջ
14/02/2024

Տեառնընդառաջ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԻԴ 21 - ԻԵ 8, Գործք Է 47-50, Գաղ. Դ 1-7, Ղուկ. Բ 41-52

Բ օր Մեծի պահոց
13/02/2024

Բ օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եզեկ. ԺԸ 20-23

Ա օր Մեծի պահոց
12/02/2024

Ա օր Մեծի պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. Ա 16-20

Կիր.։ Բուն բարեկենդան
11/02/2024

Կիր.։ Բուն բարեկենդան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԾԸ 1-14, Հռովմ. ԺԳ 11 - ԺԴ 25, Մատթ. Զ 1-21

Կոստանդնուպոլսոյ սուրբ ժողովոյն 150 հայրապետացն
10/02/2024

Կոստանդնուպոլսոյ սուրբ ժողովոյն 150 հայրապետացն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Եզեկ. Գ 16-19, Բ Կոր. Զ 1-14, Մատթ. ԺԲ 22-32 

Պահք
09/02/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Տիտ. Գ 1-15, Յովհ. Ը 21-30

Սրբոցն Վարդանանց զօրավարացն եւ 1036  վկայիցն
08/02/2024

Սրբոցն Վարդանանց զօրավարացն եւ 1036 վկայիցն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Գ 1-8, Ես. ԽԹ 8-9, Եբր. ԺԲ 1-7, Ղուկ. Զ 20-26

Պահք
07/02/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Տիտ. Ա 12 - Բ 10, Յովհ. Ը 12-20

Սրբոց Ղեւոնդեանց քահանայից
06/02/2024

Սրբոց Ղեւոնդեանց քահանայից

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ե 16-23, Ես. ԼԵ 1-2, ԿԱ 6-7, Ա Պետ. Ա 3-9, Ղուկ. ԺԲ 4-10

Սրբոցն Մարկոսի եպիսկոպոսին, Պիոնի քահանային, Կիւրղի եւ Բենիամինի սարկաւագացն, սրբոց վկայիցն Աբդլմսեհի, Որմզդանայ, Սայենի
05/02/2024

Սրբոցն Մարկոսի եպիսկոպոսին, Պիոնի քահանային, Կիւրղի եւ Բենիամինի սարկաւագացն, սրբոց վկայիցն Աբդլմսեհի, Որմզդանայ, Սայենի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Զաք. Ը 1-3, Հռովմ. Ը 28-39, Յովհ. ԺԵ 17-21

Դ կիր. զկնի Սբ Ծննդեան
04/02/2024

Դ կիր. զկնի Սբ Ծննդեան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Ես. ԿԳ 18 - ԿԴ 12, Տիտ. Ա 1-11, Յովհ. Է 37-52

Սրբոյն Իսահակայ Պարթեւի հայրապետին մերոյ
03/02/2024

Սրբոյն Իսահակայ Պարթեւի հայրապետին մերոյ

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Է 12-18, Ես. ԿԱ 3-7, Եբր. ԺԳ 17-21, Յովհ. Ժ 11-16

Պահք
02/02/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Բ Տիմ. Դ 9-22, Յովհ. Է 14-23