Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Աստվածաշունչ և վարք սրբոց:

Բ կիրակի զկնի Հոգեգալստեան. տօն Կաթուղիկէ Սբ Էջմիածնի
02/06/2024

Բ կիրակի զկնի Հոգեգալստեան. տօն Կաթուղիկէ Սբ Էջմիածնի

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Թ 1-6, Զաք. Գ 7 - Դ 9, Եբր. Թ 1-10, Յովհ. Ժ 22-30

Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ելն ի վիրապէն
01/06/2024

Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ելն ի վիրապէն

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Իմաստ. Ե 1-8, Ես. Կ 20 - ԿԱ 7, Եբր. ԺԳ 17-21, Մատթ. ԺԹ 27-29

Պահք
31/05/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Դ 1-12, Մատթ. Թ 27-34

Սրբոցն Յովհաննու Կարապետին եւ Աթանագինեայ եպիսկոպոսին
30/05/2024

Սրբոցն Յովհաննու Կարապետին եւ Աթանագինեայ եպիսկոպոսին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԺԵ 21-26, Ես. ԻԲ 20-25, Ա Պետ. Ե 1-7, Մատթ. ԺԱ 2-14

Պահք
29/05/2024

Պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Գ 19-31, Մատթ. Թ 9-15

Սրբոց կուսանացն Գայիանեանց
28/05/2024

Սրբոց կուսանացն Գայիանեանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. Ա 20-23, Բրք. Դ 36 - Ե 4, Բ Կոր. Զ 16 - Է 1, Յովհ. ԺԶ 1-5

Սրբոց կուսանացն Հռիփսիմեանց
27/05/2024

Սրբոց կուսանացն Հռիփսիմեանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Առակ. ԼԱ 29-31, Ես. ԿԱ 10 - ԿԲ 3, Հռոմ. ԺԵ 30 - ԺԶ 2, Մատթ. Ժ 26-33

Ա կիրակի զկնի Հոգեգալստեան: Յիշատակ Եղիայի մարգարէին
26/05/2024

Ա կիրակի զկնի Հոգեգալստեան: Յիշատակ Եղիայի մարգարէին

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գ Թագ. ԺԸ 29-46, Դ Թագ. Բ 1-15, Յակ. Ե 16-20, Ղուկ. Դ 25-30

Է օր Հոգեգալստեան
25/05/2024

Է օր Հոգեգալստեան

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Երեմ. Ա 1-10, ԼԸ 1-13, Բ Պետ. Բ 9-22, Մատթ. Բ 16-18

Զ օր Հոգեգալստեան. պահք
24/05/2024

Զ օր Հոգեգալստեան. պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Բ 25 - Գ 9, Մատթ. Թ 1-8

Ե օր Հոգեգալստեան. պահք
23/05/2024

Ե օր Հոգեգալստեան. պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Բ 12-24, Մատթ. Ը 28-34

Դ օր Հոգեգալստեան. պահք
22/05/2024

Դ օր Հոգեգալստեան. պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Բ 2-11, Մատթ. Ը 18-27

Գ օր Հոգեգալստեան. պահք
21/05/2024

Գ օր Հոգեգալստեան. պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Ա 18-25, Մատթ. Ը 5-13

Բ օր Հոգեգալստեան. պահք
20/05/2024

Բ օր Հոգեգալստեան. պահք

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Հռոմ. Ա 1-17, Մատթ. Է 28 - Ը 4

Ծ օր Յինանց. Հոգեգալուստ Բարեկենդան Եղիական պահոց
19/05/2024

Ծ օր Յինանց. Հոգեգալուստ Բարեկենդան Եղիական պահոց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք Բ 1-21, Յովհ. ԺԴ 25-31

ԽԹ օր Յինանց
18/05/2024

ԽԹ օր Յինանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք ԻԸ 17-32, Յուդա Ա 17-25, Յովհ. ԺԳ 31 - ԺԴ 13

ԽԸ օր Յինանց
17/05/2024

ԽԸ օր Յինանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք ԻԷ 1 - ԻԸ 16, Յուդա Ա 16, Յովհ. ԺԳ 16-30

ԽԷ օր Յինանց
16/05/2024

ԽԷ օր Յինանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք ԻԵ 23 - ԻԶ 32, Յուդա Ա 8-15, Յովհ. ԺԳ 1-15

ԽԶ օր Յինանց
15/05/2024

ԽԶ օր Յինանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք ԻԵ 13-22, Յուդա Ա 1-7, Յովհ. ԺԲ 44-50

ԽԵ օր Յինանց
14/05/2024

ԽԵ օր Յինանց

Օրվա խորհուրդը՝ ըստ եկեղեցական օրացույցի:

Գործք ԻԴ 27 - ԻԵ 12, Գ Յովհ. Ա 1-15, Յովհ. ԺԲ 27-43